Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
ԵՊՀ միջազգային կրթական կենտրոնը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում այն սփյուռքահայ երիտասարդների համար, ովքեր մայր հայրենիքում բարձրագույն կրթություն ստանալու ցանկություն ունեն: կարդալ ավելին
ԵՊՀ միջազգային համագործակցությունն իրականացնում է Միջազգային համագործակցության վարչությունը, որի կազմում գործում են միջազգային կապերի, օտարերկրյա սովորողների կրթության կազմակերպման եւ գրանտների բաժինները: կարդալ ավելին
ԿԱՆԱՆՑ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ