ԵՐԵՎԱՆ
10:09
+31°C
29 Հունիսի | 2017
Քամու արագություն 5 մ/վրկ.
Խոնավություն 0%
Մթնոլորտային ճնշում 668 մմ ս․ս․
Քամու ուղղություն հս.-արլ.

 

Meteo-TV Yahoo Weather Yandex Weathe

Տվյալները վերցված են ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում տեղադրված մետեոկայանից։ Այն 5 վրկ. հաճախականությամբ համակարգչին է հաղորդում և արխիվացվում օդի ջերմաստիճանը, մթնոլորտային ճնշումը, օդի հարաբերական խոնավությունը, քամու արագությունը և ուղղությունը: