11.04.2019 | 
Քաղաքականություն
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ. ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ԵՊՀ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ. ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ԵՊՀ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ
Օրակարգային 7 և ընթացիկ հարցերով այսօր տեղի ունեցավ ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստը:

Նախքան օրակարգային հարցերին անցնելը՝ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը գիտխորհրդի անդամներին ներկայացրեց նորանշանակ պրոռեկտորներ Արսեն Բաբաջանյանին և Մենուա Սողոմոնյանին, ինչպես նաև գիտական քարտուղարին՝ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ասիստենտ Լևոն Հովսեփյանին:

 

Նիստի օրակարգային առաջին հարցի շրջանակում ԵՊՀ գիտխորհրդի հումանիտար մասնագիտությունների գծով մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Նաղաշ Մարտիրոսյանը զեկուցեց դեկանների ընտրության մասին ֆակուլտետների գիտխորհուրդների ընդունած որոշումների վերաբերյալ և ընթացակարգի համաձայն՝ առաջարկեց փակ, գաղտնի քվեարկությամբ հաստատել դրանք:

 

Հաջորդիվ Նաղաշ Մարտիրոսյանը և ԵՊՀ գիտխորհրդի բնագիտական մասնագիտությունների գծով մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Խաչատուր Ներկարարյանը գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացրին դոցենտի կոչումների շնորհման հայցերը՝ փաստելով, որ դրանք համապատասխանում են պահանջվող բոլոր չափանիշներին:

 

Առաջադրված հարցերը հաստատելու համար կազմվեց հաշվիչ հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվեցին Ռոման Ալավերդյանը, Սամվել Մուրադյանը և Ժենյա Թոթոլյանը:

 

Հիշեցնենք, որ վերջին ժամանակահատվածում դեկանների ընտրություններ են տեղի ունեցել Իրավագիտության,  Փիլիսոփայության և հոգեբանության, ինչպես նաև Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետներում:

 

Օրակարգային հաջորդ հարցի շրջանակում ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Արսեն Բաբաջանյանը գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց 2019-2020 ուստարվա ԵՊՀ ուսման վարձավճարների չափերը:  

 

Նրա տեղեկացմամբ, առաջարկվում է բակալավրիատի 2019/2020 ուստարվա համար Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի «Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն» դասընթացի համար սահմանել 600 հազար դրամ վարձավճար, Պատմության ֆակուլտետի «Հնագիտություն և ազգագրություն» կրթական ծրագրի համար՝ 430 հազար դրամ, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի «Տնտեսագիտություն» և «Ֆինանսներ» կրթական ծրագրերի հեռակա ուսուցման համար՝ 520 հազարական դրամ:

 

«Հայ բանասիրության ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման և Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի «Լրագրություն» կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համար սահմանել 344 հազարական դրամ, իսկ Աստվածաբանության ֆակուլտետի «Աստվածաբանություն» կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համար առաջարկվում է սահմանել 344 հազար դրամ վարձավճար, «Կրոնագիտություն» կրթական նոր ծրագրի համար էլ 430 հազար դրամ»- հաղորդեց Արսեն Բաբաջանյանը:   

 

 

Նրա փոխանցմամբ, մագիստրոսական կրթական ծրագրերի վարձավճարների փոփոխություններ չեն առաջարկվում. «Ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրերի վարձավճարների փոփոխություններ չկան ինչպես ՀՀ քաղաքացիների, այնպես էլ օտարերկրյա ուսանողների համար»: Ծավալված քննարկումներից հետո գիտխորհրդի անդամները հաստատեցին 2019-2020 ուստարվա ԵՊՀ ուսման վարձավճարների չափերը: 

 

Հաջորդիվ ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Մենուա Սողոմոնյանը, ներկայացնելով 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգերը, նշեց, որ Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման վարչությունից ստացվել է առաջարկ՝ այսուհետ դրանք հաստատել ոչ թե որպես կանոնակարգ, այլ ամեն տարի իրականացնել փոփոխություններ:

 

«Այս անգամ փոփոխությունները առնչվում են ժամկետներին, որոնք վերաբերում են ինչպես փաստաթղթերի ներկայացմանը, այնպես էլ և՛ առկա, և՛ հեռակա ուսուցման համակարգերի ընդունելության կազմակերպմանը: Առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի մեջ առաջարկվում է այն կրթական ծրագրերին, որոնց ընդունելությունն իրականացվում է բացառապես քննությունների արդյունքների հիման վրա, ավելացնել «Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն» մագիստրոսական ծրագիրը»,- նշեց Մենուա Սողոմոնյանը:

 

 

Նա տեղեկացրեց, որ առաջարկվում է նաև «Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա» կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն տալ ինչպես «Կենսաբանություն», այնպես էլ «Կենսաքիմիա» մասնագիտության բակալավրի շրջանավարտներին. «Բացի դրանից՝ նախատեսվում է «Կիրառական մանրէաբանություն» կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության համար մասնակցության հնարավորություն տալ «Կենսաբանություն», «Կենսաքիմիա» և «Կենսաֆիզիկա» մասնագիտության բակալավրի շրջանավարտներին՝ համապատասխան ՄՈԳ-երի հաշվառմամբ»:

 

Գիտխորհրդի անդամները հաստատեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգերը:

 

Անցնելով օրակարգային հաջորդ հարցին՝ ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Գևորգ Էմին-Տերյանը գիտխորհրդի անդամներին տեղեկացրեց, որ շուրջ մեկ տարի աշխատանքներ են իրականացվել ՝ փոփոխելու և կանոնակարգելու ԵՊՀ ապրանքանիշը. «Աշխատանքներն իրականացրել է մեր աշխատակից Էդիկ Պողոսյանը: Նա նկարիչ-դիզայներ է, ունի 25 տարվա աշխատանքային փորձ: Արժանացել է մի քանի միջազգային մրցանակների»:

 

Էդիկ Պողոսյանը տեսապատկերի միջոցով ներկայացրեց ԵՊՀ ապրանքանիշերի գիրքը (Brand-book)՝ մանրամասնորեն ցույց տալով, թե ինչ փոփոխություններ են արվել և ինչ նոր գաղափարներ են կյանքի կոչվել: Նա փաստեց, որ ԵՊՀ-ն առաջին անգամ ունենալու է ամբողջական «Տեսողական ինքնություն»:

 

 

Օրակարգային վերջին հարցի քննարկման ժամանակ ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյանը զեկուցեց ԵՊՀ սովորողների պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացի մասին՝ շեշտելով, որ պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգի համաձայն՝ սահմանված են ուսումնական, մասնագիտական և մանկավարժական պրակտիկաների տեսակներ:

 

Նա փաստեց, որ պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր նպատակը. «Ուսումնական պրակտիկան այսօր իրականացվում է 7 ֆակուլտետում: Կարգով սահմանված է, որ ուսումնական պրակտիկան պետք է անցկացվի առաջին և երկրորդ կուրսերում, տևողությունը յուրաքանչյուր կրթական ծրագիր ինքն է սահմանում իր համար»: 

 

Հրանտ Ժամհարյանի հավաստմամբ, 11 ֆակուլտետ այսօր անցկացնում է մանկավարժական պրակտիկա այն կրթական ծրագրերով, որոնք համարժեք են կամ համահունչ դպրոցում դասավանդվող առարկաներին: Մանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է՝ համաձայն «ԵՊՀ բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կանոնակարգի»։

 

 

«Մասնագիտական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերում: Հիշեցնեմ, որ կարգի համաձայն՝ մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը կարող է մասնագիտական պրակտիկան անցնել իր աշխատավայրում՝ ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք»,- տեղեկացրեց Հրանտ Ժամհարյանը:

 

Ուսումնամեթոդական վարչության պետը գիտխորհրդի անդամներին ներկայացրեց պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման հիմնական դժվարությունները, որոնք առանձնացրել են՝ ըստ ուսանողների շրջանում անցկացրած հարցումների, ապա առաջարկեց դրանց լուծման մեխանզիմները:

 

Ընթացիկ հարցերի շրջանակում քննարկվեց ԵՊՀ ուսումնական մասնաշենքերից դուրս գտնվող ենթակառուցվածքների զարգացման հայեցակարգը, որի համաձայն՝  առաջարկվում է ԵՊՀ բոլոր բազաները միավորել՝ ստեղծելով «Ենթակա­ռուցվածքների կառավարման միասնական ստորաբաժանում»:

 

Միասնական ստորաբաժանումը գործելու է ԵՊՀ հիմնադրամի շրջանակում՝ ձևավորելով համալիրների միասնական կառավարման համակարգ: Դրա նպատակն է օպտիմալացնել վարչա­տնտեսական գործա­ռույթները և տնտեսել վերադիր ծախսերը, ընդլայնել և դիվերսիֆիկացնել մատուցվող ծառայությունների շրջանակն ու ուղղությունները, բարելավել որակը, ինչն էլ կբարձրացնի համակարգի գործունեության արդյունավետությունը: Գիտխորհրդի անդամները հաստատեցին հայեցակարգը:

 

 

Հաջորդիվ Մենուա Սողոմոնյանը հաղորդեց բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգում փոփոխություն կատարելու մասին՝ ասելով, որ եթե նախկինում առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չէր գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը կարող էր առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ կրկնելով այդ առարկաների դասընթացները, ապա այժմ կրկնել չի կարող:

 

Մենուա Սողոմոնյանը փաստեց, որ դրույթը չէր վերաբերում պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածներին, այժմ նաև այլ ուժային կառույցների կողմից տարկետման իրավունք ստացած ուսանողներին:

 

Գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացվեց նաև ԵՊՀ 100-ամյակի առթիվ «ԵՊՀ լավագույն ուսանող» ամենամյա մրցանակաբաշխության հաղթողներին 50 հազար դրամի չափով միանվագ կրթաթոշակներ տրամադրելու առաջարկը, որն ընդունվեց միաձայն:

 

ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստի ավարտին հաշվիչ հանձնաժողովը հրապարակեց փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքները, որոնցով հաստատվեցին ֆակուլտետների գիտխորհուրդների և դոցենտի գիտական կոչումների շնորհման որոշումները:

 

Քնար Միսակյան

 

Այլ նորություններ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ Է ԵՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ
ՀՀ վարչապետի որոշմամբ հաստատվել է ԵՊՀ կառավարման բարձրագույն մարմնի՝ հոգաբարձուների խորհրդի կազմը՝ բաղկացած 32 անդամից:
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ղեկավարվելով «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 49-րդ կետի 12-րդ ենթակետով, ԵՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ կետի 12-րդ ենթակետով՝ ԵՊՀ գիտական խորհուրդը ընդունում է հետևյալ հայտարարությունը.