25.06.2020 | 
Հասարակություն
ԵՊՀ-ՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐ. ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐ. ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ
Օրակարգային 4 և ընթացիկ հարցերով այսօր ԵՊՀ գիտական խորհուրդն անցկացրել է առցանց նիստ:

Առցանց նիստի օրակարգային հարցերը ներառում էին դեկանի պաշտոնի ընտրության մասին ֆակուլտետային գիտական խորհրդի ընդունած որոշման և ամբիոնի վարիչի պաշտոնների ընտրության վերաբերյալ ֆակուլտետային գիտական խորհուրդների ընդունած որոշումների հաստատումներ:

 

Գիտական խորհրդի մրցութային հանձնաժողովների նախագահներ Խաչատուր Ներկարարյանը և Նաղաշ Մարտիրոսյանը գիտխորհրդի անդամներին հայտնեցին, որ գիտխորհրդի հաստատմանն են ներկայացվում Քիմիայի ֆակուլտետի դեկանի՝ Տարիել Ղոչիկյանի և տարբեր ֆակուլտետների 11 ամբիոնի վարիչների ընտրության վերաբերյալ որոշումները՝ փաստելով, որ հանձնաժողովի կողմից դրանց վերաբերյալ եղել են դրական եզրակացություններ:

 

Բացի դրանից՝ մրցութային հանձնաժողովների նախագահները գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացրին պրոֆեսորի 3 և դոցենտի 7 կոչումների շնորհման հայցերը՝ փաստելով, որ ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը համապատասխանում են պահանջվող չափորոշիչներին և երաշխավորվել են հանձնաժողովի կողմից:

 

Գիտխորհրդի անդամներն առցանց եղանակով, փակ գաղտնի քվեարկությամբ հաստատեցին ֆակուլտետային գիտխորհուրդների որոշումները և գիտական կոչումներ շնորհելու հայցերը:

 

Օրակարգային վերջին հարցի շրջանակում գիտխորհրդի որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էմիլ Գևորգյանը նիստի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ հանձնաժողովը հունիսի 19-ին նիստ է անցկացրել և քննարկել մագիստրոսական կրթական 7 նոր ծրագրեր, որոնք ներկայացվել են 3 ֆակուլտետներից:

 

Իրավագիտության ֆակուլտետը ներկայացրել է մագիստրոսական 5 նոր ծրագիր՝ «Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական արդարադատություն», «Քրեական արդարադատություն և փաստաբանություն», «Դատական իրավունք և փաստաբանություն», «Բիզնես իրավունք և միջազգային արբիտրաժ», «Համալիր իրավական հետազոտություններ», Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետը ներկայացրել է 1 ծրագիր՝ «Մաթեմատիկա և կիրառություններ», Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի կողմից ներկայացվել է «Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա» մագիստրոսական ծրագիրը:

 

 Էմիլ Գևորգյանը փաստեց, որ ներկայացված մագիստրոսական կրթական նոր ծրագրերն անցել են կրթական ծրագրի հաստատման ընթացակարգի բոլոր փուլերը և ստացել դրական եզրակացություն:

 

Անցնելով նիստի ընթացիկ հարցերին՝ գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացվեց «Բարձրամոլեկուլային միացություններ»  (հեղ.՝ պրոֆ. Վ. Գ. Բարխուդարյան) աշխատանքը որպես ուսումնական ձեռնարկ հրատարակության երաշխավորելու առաջարկը, ինչը քննարկումների առիթ դարձավ: Քիմիայի ֆակուլտետի դեկան Տարիել Ղոչիկյանը նշեց, որ դրա մեջ սխալներ կան, և որ մասնագետների կողմից չի գրախոսվել:

 

Պարոն Ղոչիկյանին մտահոգել է նաև այն, որ ֆիզիկայի բնագավառի մասնագետն ուսումնական ձեռնարկ է կազմում քիմիան ուսումնասիրող ուսանողների համար: ԵՊՀ ռեկտորի ժ.պ. Գեղամ Գևորգյանն առաջարկեց հարցը հանել օրակարգից և դիմեց Տարիել Ղոչիկյանին ու Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռաֆիկ Հակոբյանին՝ իրականացնելու գրախոսություն, որպեսզի հաջորդ անգամ քննարկումն առավել առարկայական լինի:

 

 Գիտական քարտուղար Լևոն Հովսեփյանը գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց «Սովորում ենք արաբերեն» (հեղ.՝ բ.գ.թ. Ս. Տոնիկյան, Ս. Յովսեփեան), «Խոսենք արաբերեն» (հեղ․՝ բ․գ․թ․, դոցենտ Սոնա Տոնիկյան և բ․գ․թ․, դոցենտ Ալիս Էլոյան) և «Իսպաներենը միջազգային հարաբերություններում» (հեղ․՝ բ.գ.դ., դոցենտ Հ․ Բաղդասարյան, Մ․ Մարտիրոսյան) աշխատանքները հրատարակության երաշխավորելու և որպես բուհական դասագիրք հաստատելու հարցում ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ին միջնորդելու մասին առաջարկները, որոնք հավանության արժանացան:

 

Այնուհետև պարոն Գեղամ Գևորգյանը տեղեկացրեց դեկաններին և ամբիոնների վարիչներին, որ ամբիոնային ծանրաբեռնվածությունները կազմելիս և ներկայացնելիս ունենան նաև դասախոսների համաձայնությունը կամ տեղեկացված լինելու հանգամանքը փաստող հիմքեր: Իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանի առաջարկով հնարավոր է ներկայացնել նաև ամբիոնի և դեկանի ստորագրությամբ տեղեկանքներ, որ բոլոր դասախոսները (այդ թվում՝ ժամավճարով աշխատող) տեղյակ են ամբիոնային ծանրաբեռնվածությունից:

 

Նիստի ավարտին ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ավետիսյանն առաջարկեց քննարկել նաև հայագիտական առարկաների բացակայությունն այն մասնագիտությունների ցանկից, որոնց դեպքում փոխհատուցում է կատարվելու, ինչպես նաև ԱԺ պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի՝ վերջերս ունեցած ելույթի վերաբերյալ հայտնել դիրքորոշում:

Առաջարկության վերաբերյալ մանրամասները կհայտնենք քիչ ուշ:

 

Քնար Միսակյան

 


Այլ նորություններ
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՆ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԵԼ ԵՎ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ Է ՇՆՈՐՀԵԼ ԻՐ 20-ՐԴ ՏԱՐՎԱ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ
Իրավաբանական կլինիկան 2019-2020 ուսումնական տարում տոնում է իր 20-ամյակը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, կլինիկան 20-րդ տարվա շրջանավարտներին ևս ճանապարհում է վկայագրերով, որոնք այս տարի ուսանողներին նախապես ուղարկվել էին փոստով։
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԹԻՄԸ ՀԱՂԹԵԼ Է ԱՐԲԻՏՐԱԺ ԽԱՂ-ՄՐՑՈՒՅԹՈՒՄ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի թիմը մասնակցել ու հաղթող է ճանաչվել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի մեդիացիոն և արբիտրաժային կլինիկայի և ՀՀ արբիտրների ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող ամենամյա դատախաղ-մրցույթին, որը գրավոր եղանակով անցկացվել է հունիսի 19-30-ը։