29.10.2018 | 
Կրթություն
ՆՈՐ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՆԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 19-ՐԴ ԴԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ
ՆՈՐ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՆԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 19-ՐԴ ԴԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ
Լույս է տեսել «Հայաստանի Հանրապետությունում սնկաբանական գիտական աշխատանքներ (1889-2014)» մատենագրությունը, որի հեղինակներն են ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լիա Օսիպյանը, կ.գ.դ., պրոֆեսոր Սիրանուշ Նանագյուլյանը և կ.գ.թ. Եվա Սողոյանը:

Գրքի համահեղինակ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Սիրանուշ Նանագյուլյանը մեզ զրույցում նշեց, որ այս մատենագրության հրատարակման համար նյութերի հավաքագրումը Հայաստանում իրականացվել է առաջին անգամ. «Այս գիրքը տարիների աշխատանք է, քանի որ հեղինակների առջև խնդիր էր դրված ընդգրկել նախկինում երկար ժամանակ որպես բուսաբանական գիտության մի մասը դիտարկվող և ավանդական սնկաբանության շրջանակների մեջ չընդգրկված սնկերի և սնկանման օրգանիզմների ուսումնասիրման ամենատարբեր ոլորտները: Այն սնկաբանության և սնկային օրգանիզմները որպես օբյեկտ օգտագործող գիտության ու արդյունաբերության այլ ճյուղերի գիտահետազոտական աշխատանքների ցանկ է»:  

 

Գրքում ներառված են գիտական մենագրություններ, հոդվածներ, ատենախոսությունների սեղմագրեր, ուսումնամեթոդական և գիտահանրամատչելի աշխատանքներ, որոնք իրականացվել են տարբեր գիտական հաստատություններում՝ սկսած 19-րդ դարի վերջից մինչև 2014 թ.-ը, և հրատարակվել են հայերեն, ռուսերեն և այլ օտար լեզուներով:

 

Մեր զրուցակիցը նշեց, որ վերոնշյալ մատենագրության մեջ ընդգրկված ամբողջ տեղեկատվությունն  այնքան ծավալուն է և բազմակողմանի, որ կարող է օգտագործվել ոչ միայն սնկաբանների, այլև այլ ոլորտների մասնագետների կողմից. «Գրքում կա տեղեկատվություն մեր շրջապատում առկա այն սնկերի մասին, որոնք աղտոտում են, օրինակ, սննդամթերքը, դեղամիջոցները և այլն: Այն նաև հիմք է ծառայելու գիտաշխատողների և ուսանողների համար սնկաբանության ոլորտում հետազոտություններ իրականացնելիս»:

 

Նադեժդա Տեր-Աբրահամյան

 

 

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Երևանի պետական համալսարանում «Moodle» էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի ներդրման առաջին քայլերն արվել են ՏՏ կրթական և հետազոտական կենտրոնի կողմից դեռևս 2008 թվականին: Առաջին առցանց դասընթացները կենտրոնի աշխատակիցների կողմից հարթակում տեղադրվել են դեռևս 2009-2010 թվականներին:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ Է ԱՆՑԱԾ ՏԱՐԻՆ
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետն ակտիվացրել է իր գործունեությունն ինչպես միջազգայնացման ոլորտում, այնպես էլ արդյունավետ համագործակցություն ծավալել միջազգային կառույցների և արտերկրի գիտական հաստատությունների հետ: Այդ գործունեության շրջանակում իրականացրած աշխատանքների մասին զրուցել ենք ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանի հետ: