30.08.2018 | 
Ուսանողական
«ԱՌԱՋԻՆԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ». ԵՊՀ ՈՒԽ-Ն ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ՀԱՐՑԵՐԻՆ
«ԱՌԱՋԻՆԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ». ԵՊՀ ՈՒԽ-Ն ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ  ՀԱՐՑԵՐԻՆ
ԵՊՀ ՈՒԽ-ն օգոստոսի 29-31-ն իրականացնում է «Առաջինկուրսեցիների իրազեկման ծրագիրը»՝ օգնելով նոր ընդունված ուսանողներին համալսարանական կյանքը սկսել առավել իրազեկված և ինքնավստահ:

Եռօրյա իրազեկման ծրագիրը կազմակերպվել է առաջին անգամ: Մեզ հետ զրույցում ԵՊՀ ՈՒԽ նախագահ Դավիթ Ափոյանը փաստեց, որ նախաձեռնությունն ուսանողներինն է, որոնք էլ զբաղվել են նախապատրաստական աշխատանքներով. «Նախօրոք զանգահարել ենք բոլոր առաջինկուրսեցիներին և տեղեկացրել ծրագրի մասին: Գաղափարն ծագել է միջազգային հեղինակավոր համալսարանների փորձի ուսումնասիրությունից: Հայաստանում նման ծրագիր առաջին անգամ է կազմակերպվում»:

Այսօր ծրագրին մասնակցում էին Միջազգային հարաբերությունների, Իրավագիտության, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ու Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետների ուսանողները, որոնց ԵՊՀ ՈՒԽ նախագահը խորհուրդ տվեց առավելագույնս հագեցած ուսանողական կյանք անցկացնել, լինել նախաձեռնող և ավելի համարձակ:

Առաջինկուրսեցիների իրազեկման միջոցառումը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին հատվածում ԵՊՀ ՈՒԽ փոխնախագահ Դավիթ Մաթևոսյանն առաջինկուրսեցիներին ներկայացրեց և բացատրեց, թե ինչ է կրեդիտային համակարգը, ինչպես է կազմակերպվում ուսումնական գործընթացը, ինչ կառուցվածք և բովանդակություն ունի բակալավրի ուսումնական ծրագիրը և խոսեց ուսումնական գործընթացին առնչվող մի քանի կարևոր հարցերի մասին:

«Կրեդիտային համակարգն առավել լավ պատկերացնելու համար պետք է իմանանք, որ այն Բոլոնիայի հռչակագրի հիմնական դրույթներից մեկն է: Այդ հռչակագրի շնորհիվ ստեղծվել է Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք, որին միացել է նաև Հայաստանը: Կրեդիտային համակարգն արտահայտում է մեկ ուսումնական տարում ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը: Այն նախատեսված է Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքում ուսանողների կրթական արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ տեղափոխումը դյուրին դարձնելու համար»,- պարզաբանեց Դավիթ Մաթևոսյանը:

Նրա մեկնաբանմամբ, կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթներն են կրեդիտների փոխանցումը և կրեդիտների կուտակումը. «Առաջինն օգնում է բուհից բուհ տեղափոխվելու, փոխանակման ծրագրերին մասնակցելու համար, իսկ երկրորդ հիմնական գործառույթն ավարտական դիպլոմ ստանալու համար է: Այսինքն՝ դուք պետք է որոշակի թվով կրեդիտներ հավաքեք, կուտակեք դիպլոմ ստանալու համար»:

ՈՒԽ փոխնախագահը, ուսանողներին ներկայացնելով ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը, ասաց, որ մեկ կիսամյակը բաղկացած է 20 շաբաթից. «8 շաբաթ տրվում է լսարանային պարապմունքներին, 1 շաբաթ տրվում է ընթացիկ քննություններին, որից հետո ևս 7 շաբաթ տրամադրվում է լսարանային պարապմունքներին, ապա նորից մեկ շաբաթվա ընթացքում կազմակերպվում են ընթացիկ քննությունները, որոնցից հետո արդեն 3 շաբաթ տրամադրվում է եզրափակիչ քննությունների անցկացմանը»:

Դավիթ Մաթևոսյանը ներկայացրեց գիտելիքների մատուցման եղանակները՝ պարզաբանելով, թե ինչ են դասախոսությունը, գործնական և լաբորատոր աշխատանքները և սեմինարը, ապա բացատրեց նաև գիտելիքների ստուգման և գնահատման եղանակները.
«Յուրաքանչյուր կիսամյակում ուսանողն ունենում է ընթացիկ քննություններ եզրափակիչ գնահատմամբ և առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներից: Առաջինի դեպքում ուսանողները հանձնում են երկու ընթացիկ քննություններ և մեկ քննություն կիսամյակի ավարտին՝ ընթացիկներից յուրաքանչյուրից հավաքելով առավելագույնը 5 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննության ժամանակ՝ 10 միավոր: Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության դեպքում ուսանողները հանձնում են երկու ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրից հավաքելով առավելագույնը 10 միավոր: Կան առարկաներ, որոնց ստուգման համար ուսանողները հանձնում են միանգամից եզրափակիչ քննություն՝ գնահատվելով առավելագույնը 20 միավոր, իսկ կան առարկաներ, որոնց դեպքում ուսանողը հանձնում է ստուգարք: Այն չի գնահատվում»:
Դավիթ Մաթևոսյանն առաջինկուրսեցիներին բացատրեց, թե ինչ է ակադեմիական տեղեկագիրը, ով է կուրատորը, որ դեպքերում են պետք գալիս ուսանողական տոմսն ու ստուգման գրքույկը:Այնուհետև ԵՊՀ ՈՒԽ իրավական հանձնաժողովի նախագահ Տաթևիկ Սողոյանը խոսեց ԵՊՀ գրադարանի մասին, բացատրեց օգտվելու կարգը և եղանակները՝ խորհուրդ տալով անպայման օգտվել, շատ կարդալ և պահանջատեր լինել, որ գրադարանը մշտապես թարմացվի նոր գրականությամբ:

Տաթևիկն ուսանողներին մանրամասնորեն ծանոթացրեց ուսանողական նպաստներից և կրթաթոշակներից օգտվելու կարգին և եղանակին, որոնց կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Իրավական հանձնաժողովի նախագահն ուսանողներին խորհուրդ տվեց հաճախ այցելել նաև հետևյալ կայքեր, որտեղից կարող են օգտակար տեղեկություններ ստանալ՝ 1course.ysu.am, ysu.am, lib.ysu.am:

Միջոցառման երկրորդ հատվածում բարձր կուրսերի ուսանողներն արդեն առաջինկուրսեցիներին ուղեկցեցին դեպի իրենց ֆակուլտետներ, որտեղ իրականցրին շրջայց, ծանոթացրին ֆակուլտետի առանձնահատկություններին, ուսումնական ծրագրին և ներկայացրին ուսանողների իրավունքներին և պարտականություններին:

Մեզ հետ զրույցում ԻԿՄ ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողուհի Շուշանիկ Ղազարյանը պատմեց, որ այսօր համալսարան է եկել հուզված, բայց և ապագայի հանդեպ մեծ ակնկալիքով. «Ոգևորված, հուզված ու անհամբեր եմ, չնայած հուզմունքն ինձ հետ կիսում է ընկերուհիս: Մենք միասին ավարտել ենք դպրոցն ու ընդունվել ԵՊՀ»,- պատմում է Շուշանիկը:

Գրիշա Վարդանյանը ևս Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող է: Նա կարծում է, որ «Առաջինկուրսեցիների իրազեկման ծրագիրը» լավագույն օգնությունն էր իրենց. դրա շնորհիվ իրենք դարձան իրազեկված ու տեղեկացված:

Նրա խոսքով, այժմյան լարվածությունը ժամանակավոր է. «Մի փոքր լարված եմ, բայց գիտեմ՝ մի քանի օրից լարվածություն չի լինելու»,- հավաստիացրեց նա:

Հիշեցնենք, որ վաղը՝ ժամը 11-ին, ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենքի դահլիճում իրազեկման ծրագիրը կանցկացվի Պատմության, Տնտեսագիտության և կառավարման, Աստվածաբանության, Հայ բանասիրության, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետների և Մանկավարժության և կրթության զարգացում կենտրոնի առաջինկուրսեցիների համար:


Քնար Միսակյան
Անգին Խաչատրյան

Այլ նորություններ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ՃԱՆԱՊԱՐՀԵՑ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ
ԵՊՀ Չարենցի անվան դահլիճում այսօր տեղի է ունեցել Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի բակալավրիատի շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
«ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՀ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏԻԳՐԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ ՀԵՏ
ՈՒԽ Լ. Ազգալդյանի անվան մարտական ակումբն այսօր ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում կազմակերպել էր հանդիպում «Հենակետ» վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանի հետ: