02.10.2018 | 
Գիտություն
ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ. ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՎԵՐԾԱՆԵԼՈՒ Է ԴԵՌԵՎՍ ՉՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌՈՒՄՈՎ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՄԱՆՐԷՆԵՐԸ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ. ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՎԵՐԾԱՆԵԼՈՒ Է ԴԵՌԵՎՍ ՉՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌՈՒՄՈՎ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՄԱՆՐԷՆԵՐԸ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կողմից ներկայացրած «Արքեաների կենսաբազմազանությունը և էկոլոգիական գործառույթը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրներում» գիտական ծրագիրը երաշխավորվել է ԿԳՆ գիտության կոմիտեի կողմից պայմանագրային ֆինանսավորման:

Վերոնշյալ գիտական ծրագրի ղեկավար, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Հովիկ Փանոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց գիտական խումբը կազմված է 5 անձից, այդ թվում՝ արտասահմանյան խորհրդատու, Բերգենի համալսարանի (Նորվեգիա) պրոֆեսոր Նիլս-Կորե Բիրկելանդը:

Խմբում ընդգրկված են ամբիոնում աշխատող երկու երիտասարդ մասնագետներ և մեկ ասպիրանտ, ովքեր արդեն հինգ տարի է ակտիվորեն մասնակցում են իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքներին:

Հովիկ Փանոսյանը նշեց, որ նախագծի հիմնական նպատակն է աճեցման և աճեցումից անկախ (մոլեկուլային) մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք երկրաջերմային աղբյուրներում արքեաների ֆիլոգենետիկական և գործառույթային բազմազանությունը, մեկուսացնել և նույնականացնել մենահատուկ նյութափոխանակությամբ բնութագրվող արքեաների նոր տեսակները:

«Սպասվող արդյունքները կարող են էական ներդրում ապահովել մանրէների էկոլոգիայում հանգուցային հիմնախնդիրների լուծման, ինչպես նաև էքստրեմալ էկոհամակարգերում արքեաների երկրաքիմիական ակտիվության գնահատման և կանխատեսման մեջ»,-հավելեց նա:

 

Ըստ ծրագրի ղեկավարի՝ նախագիծը վերծանելու է նոր, դեռևս չնկարագրված և կենսատեխնոլոգիայում կիրառման առումով արժեքավոր մանրէները և դրանց գեները:

Ներկայացնելով խմբի կատարած աշխատանքը՝ նա նշեց, որ վերջին տարիների ընթացքում խումբն իրականացրել է Հայաստանի որոշ երկրաջերմային աղբյուրների մանրէային համակեցությունների ուսումնասիրության աշխատանքներ:

Անդրադառնալով ծրագրի սպասվող արդյունքներին՝ Հովիկ Փանոսյանն ասաց, որ դրանք կարող են էական ներդրում ապահովել մանրէների էկոլոգիայում հանգուցային հիմնախնդիրների լուծման, ինչպես նաև էքստրեմալ ֆիզիկաքիմիական պայմաններով բնական էկոհամակարգերում արքեաների երկրաքիմիական ակտիվության գնահատման և կանխատեսման, ինչպես նաև մանրէաբանական գործընթացների էվոլյուցիոն զարգացման վերծանման մեջ:

«Նախագծով նախատեսվող հետազոտությունը եզակի է և՛ Հայաստանի, և՛ Կովկասի երկրաջերմային աղբյուրների հետազոտության առումով: Այդ էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության վերծանումը տեսական կենսաբանության գիտական հիմնախնդիրներից է, իսկ կենսատեխնոլոգիական ներուժ ունեցող մանրէների մեկուսացումը հեռանկարային կարող է լինել գիտության և արտադրության միջև երկխոսության համար»,- հավելեց նա:

Նադեժդա Տեր-Աբրահամյան

Այլ նորություններ
ՀՈՒՇ-ՑԵՐԵԿՈՒՅԹ՝ Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ԵՊՀ ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԼԵՎՈՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի Կոնֆերենց դահլիճում այսօր տեղի ունեցավ հուշ-ցերեկույթ նվիրված Ֆիզիկայի ֆակուլտետի օպտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Լևոն Մուրադյանի հիշատակին:
ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՂՈՒԿ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ՆՈՐ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԳՆ գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման է երաշխավորվել ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի օպտիկայի ամբիոնի ասպիրանտ Կարեն Պետրոսյանի կողմից ներկայացված «Հիբրիդ կողմնորոշմամբ նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների լուսամակածված հիդրոդինամիկ հոսքերով վերակողմնորոշումն ուղիղ ծավալային ընդարձակման մեխանիզմով» գիտական թեման: