01.04.2020 | 
Հասարակություն
ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԻՐԱՎԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԻՐԱՎԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետն առաջարկում է ծանոթանալ իրավական ոլորտի մասնագետների համար Մարդու իրավունքների կրթության (HELP) եվրոպական ծրագրի կողմից ներկայացված դասընթացներին և մասնակցել դրանց:

Իրավական ոլորտի մասնագետների համար Մարդու իրավունքների կրթության (HELP) եվրոպական ծրագիրը միտված է աջակցելու Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին՝ ՄԻԵԿ-ը ներպետական մակարդակում կիրառելու գործում։ «HELP»-ի նպատակն է օժանդակել իրավական ոլորտի մասնագետներին:

 

Այս ծրագիրը 47 անդամ պետություններում դատավորների, դատախազների և փաստաբանների վերապատրաստման ազգային ինստիտուտների միակ համաեվրոպական ցանցն է։

 

«HELP»-ը մարդու իրավունքների վերաբերյալ էլեկտրոնային ուսուցման հարթակ է։ Այն նաև իրավական ոլորտի մասնագետների համար մարդու իրավունքների ոլորտում վերապատրաստման մեթոդաբանություն է։

 

Հաշվի առնելով Եվրոպայի խորհրդի բոլոր անդամ պետություններում ՄԻԵԿ-ին առնչվող տարբեր թեմաների շուրջ վերապատրաստման կարիքները՝ ծրագիրն արագորեն ընդլայնվել է՝ ներառելով իրավական ոլորտի մասնագետների այլ խմբեր և այլ թեմաներ։

 

Ներկայումս հասանելի են հետևյալ դասընթացները՝

 

Admissibility Criteria

Alternative measures to detention

Anti-discrimination

Asylum and the ECHR

Access to Justice for Women

Bioethics

Business and Human Rights

Child-friendly Justice

Combating Trafficking in Human Beings

CPT Standards

Data Protection and Privacy Rights

Family Law and Human Rights

Fight Against Racism, Xenophobia, Homophobia and Transphobia

Freedom of Expression

Hate Crime and Hate Speech

Human Rights in Sports

Internal Displacement

International Cooperation on Criminal Matters

Introduction to the ECHR

Labour Rights

Managing Foreign National Prisoners (EuroPris)

Pre-trial Investigation and the ECHR

Procedural safeguards in criminal proceedings and victims' rights

Prohibition of Ill-treatment

Property Rights

Radicalisation Prevention

Reasoning of Criminal Judgments

Refugee & Migrant Children

Right to Liberty and Security

Right to Respect for Private and Family Life

Right to the Integrity of the Person (Bioethics)

Rights of Persons with Disabilities

Transitional Justice and Human Rights

Violence Against Women and Domestic Violence

 

Պատրաստեց Քնար Միսակյանը

Այլ նորություններ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՆ ԱՄԱՆՈՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՈԻՍՈԻՄՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ
Այս տարի ևս ԵՊՀ հիմնական աշխատակիցներն ու բոլոր ցանկացողներն իրենց ամանորյա տոները 31.12.2020-06.01.2021 թթ. ընկած ժամանակահատվածում կարող են անցկացնել Ծաղկաձորի ուսումնաարտադրական բազայում։
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը դատապարտում է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ուղղորդված թիրախավորումը քաղաքական իշխանության կողմից: