07.05.2019 | 
Գիտություն
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՄՆ-ՈՒՄ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՄՆ-ՈՒՄ
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի պատվիրակությունն ապրիլի 21-ից երկշաբաթյա այցով մեկնել էր ԱՄՆ-ի Սան Խոսե քաղաք՝ քննարկելու Սան Խոսեի պետական համալսարանի (ՍԽՊՀ) հետ հնարավոր համագործակցության ուղիները:

Պատվիրակության կազմում էին «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար, տնտես. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռուբեն Գևորգյանը, տվյալ ծրագրի հինգ մագիստրանտներ և ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ տնտես. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կարեն Եղոյանը:

Նշենք, որ «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագիրը հիմնվել է 2017 թ. սեպտեմբերին ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ու Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի (ISTC) համատեղ ջանքերով: Ծրագրի ուսումնական պլանը հիմնված է IBM-ի կողմից մշակված մոտեցումների վրա:

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք կարող են կիրառել վերլուծական, մոդելավորման և ծրագրավորման հմտությունները բիզնես գործընթացներում:

Ըստ նախնական համաձայնության՝ 2020 թ. սեպտեմբերից ծրագրի մագիստրանտները կարող են ուսումը շարունակել ՍԽՊՀ-ի «Տվյալների վերլուծություն» ծրագրի 2-րդ կուրսում, իսկ այն հաջողությամբ ավարտելու դեպքում նրանք կստանան և՛ ԵՊՀ-ի, և՛ ՍԽՊՀ-ի դիպլոմներ:Բացի դրանից՝ 2020 թ. փետրվարից մագիստրանտները կարող են անցնել մինչև երեք ամիս ժամկետով պրակտիկա ՍԽՊՀ-ի հետ համագործակցող ամերիկյան ընկերություններում:

Իսկ 2019 թ. սեպտեմբերից կազմակերպվելու է «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագրում դասավանդող դասախոսների վերապատրաստման ծրագիրը, որի շրջանակում ենթադրվում է ինչպես ՍԽՊՀ-ի դասախոսների այցելությունը ԵՊՀ՝ վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնելու նպատակով, այնպես էլ ԵՊՀ դասախոսների այցելությունները ՍԽՊՀ՝ փորձի փոխանակման և կրթական նորագույն տեխնոլոգիաներին ծանոթանալու նպատակով:

Պատվիրակության կազմում ընդգրկված ուսանողները հնարավորություն ունեցան իրենց մագիստրոսական թեզերի շրջանակներում ստացած արդյունքները քննարկելու ՍԽՊՀ-ի դասախոսների հետ, ստանալու նրանց դիտողություններն ու առաջարկությունները:

ԵՊՀ պատվիրակությունը նաև մասնակցեց «Տվյալների վերլուծություն» մագիստրոսական ծրագրի ուսանողների համար կազմակերպվող մի քանի մասնագիտական սեմինարների, որոնք վարում էին ոլորտի հանրաճանաչ ընկերությունների՝ «Microsoft», «Intel», «BMC» և այլն ներկայացուցիչներ: Այցի շրջանակում համալսարանականները եղան նաև ՍԽՊՀ-ի հետ համագործակցող հայտնի մասնավոր ընկերություններում:


Մարի Ռաֆյան

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն ու ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնն այսօր կազմակերպել էին «ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների հնարավորությունների կիրառումը ՀՀ աշխատաշուկայում» խորագրով միջոցառում:
ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՒՄ ԵՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՍՈՒԼՖՈՆՆԵՐԸ
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Լիանա Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ իրականացվող «Մարտկոցներում կիրառվող կարևոր սուլֆոնների` էթիլմեթիլ-, տետրամեթիլեն-, դիֆենիլ- և դիբութիլսուլֆոնների քվանտաքիմիական և փորձարարական ուսումնասիրությունները» խորագրով թեմատիկ ծրագիրը ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի կողմից երաշխավորվել է ֆինանսավորման: