06.03.2019 | 
Գիտություն
ՍԼՈՎԵՆԻԱՅԻ ՆՈՎԱ ԳՈՒՐԻՑԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴՈՑԵՆՏ ԱՐՏԵՄ ԲԱԴԱՍՅԱՆԸ ՍԵՄԻՆԱՐ ՎԱՐԵՑ ՏԵՍԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ
ՍԼՈՎԵՆԻԱՅԻ ՆՈՎԱ ԳՈՒՐԻՑԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴՈՑԵՆՏ ԱՐՏԵՄ ԲԱԴԱՍՅԱՆԸ ՍԵՄԻՆԱՐ ՎԱՐԵՑ ՏԵՍԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում այսօր տեղի ունեցավ արդեն ավանդույթ դարձած սեմինարներից մեկը:

Յուրաքնչյուր չորեքշաբթի անցկացվող սեմինարների ավանդույթը դրվել է դեռևս Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի հիմնադիր, ակադեմիկոս Գուրգեն Սահակյանի կողմից: Վերջինս այն Հայաստան է բերել Ռուսաստանի ԳԱ ֆիզիկայի ինստիտուտից, որտեղ նա Դմիտրի Բլոխինցևի ղեկավարությամբ աշխատել է Նոբելյան մրցանակակիր Իգոր Տամի գիտական խմբում:

Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնում այս անգամ սեմինարը վարեց Ֆիզիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտ, Սլովենիայի Նովա Գուրիցայի համալսարանի բնական գիտությունների ֆակուլտետի դոցենտ, նյութերի հետազոտության գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Արտեմ Բադասյանը:

Կենսաֆիզիկայի տեսական մոդելներին, մասնավորապես՝ ջրի և կենսապոլիմերների միջև փոխազդեցության մոդելավորման թեմայով զեկույցի ընթացքում Արտեմ Բադասյանը նշեց, որ կենսապոլիմերների փորձարարական հետազոտությունները վերջին տասնամյակում գտնվում են աննախադեպ մակարդակի վրա և թույլ են տալիս դիտարկելու անգամ մեկ մոլեկուլը:

Ըստ բանախոսի՝ նրա հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել արտաքին գործոնների փոփոխության ազդեցությունը կենսապոլիմերների կոնֆորմացիաների վրա:
Փորձարարական տվյալների մշակումն էականորեն կապված է կենսապոլիմերներում կոնֆորմացիոն անցումների տեսական մոտեցումների հետ:

Ինչպես նշեց Արտեմ Բադասյանը, մինչ այս հետազոտությունները՝ առկա տեսական մոդելները ծագում են 1960-ականներից և պարունակում են այդ ժամանակին բնորոշ չհիմնավորված տարբեր ենթադրություններ:

Դրանցից խուսափելու համար ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ՖԳՀԻ-ի մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գ/հ լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատողներ ֆիզմաթ. գիտ դոկտորներ, պրոֆեսորներ Վ. Մորոզովի և Ե. Մամասախլիսովի հետ համատեղ առաջարկվեց Զիմ-Բրեգի մոդելի համիլտոնյանը, որը հաշվի է առնում նաև ջրի առկայությունը:

«Համիլտոնյանի հիման վրա հաշվում ենք մոդելի ազատ էներգիան և պարույրության աստիճանը: Մոդելի անալիտիկական լուծման արդյունքում ստացվող բանաձևը պատրաստ է փորձարարական տվյալների հետ համեմատության: Փորձարարական որոշ տվյալների հետ համեմատման արդյունքում նկատում ենք լավ համընկում տեսական և փորձարարական մոտեցումների միջև»,- նշեց Արտեմ Բադասյանը՝ պնդելով, որ այսօրինակ ձևաչափը նպաստում է կենսատեխնոլոգիաների հետագա զարգացմանը:

Այլ նորություններ
ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆԻ՝ «ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԱՅՈՒՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ» ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ
Հրապարակվել է ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու, Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր Անահիտ Մանասյանի՝ «Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական» («Constitutional Stability as an Important Prerequisite for Stable Democracy») անգլերեն մենագրությունը:
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՊՀ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՒ ՄՈՍԿՎԱՅԻ Մ. ԼՈՄՈՆՈՍՈՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՄԻՋԵՎ
Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ու Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի միջև այսօր կնքվել է համագործակցության համաձայնագիր։