30.06.2017 | 
Քաղաքականություն
ԵՊՀ-Ն ԱՄՓՈՓԵԼ Է 2016 Թ.-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՊՀ-Ն ԱՄՓՈՓԵԼ Է 2016 Թ.-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հունիսի 22-ին տեղի է ունեցել ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի՝ հարցման կարգով նիստ՝ օրակարգային երկու հարցերով:

2016 թ. ֆինանսական տարվա գործունեությունն ամփոփելու նպատակով հունիսի 22-ին գումարվել է ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի՝ հարցման կարգով նիստ, որին մասնակցել են 32 անդամներից 28-ը: ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի ներկայացրած՝ ԵՊՀ 2016 թվականի եկամուտ­ների և ծախսերի տարեկան նախահաշվի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվության և տարեկան գործունեության վերաբերյալ ֆինանսական հաշվետվության նախագծերը դեռևս մեկ շաբաթ առաջ ուղարկվել էր խորհրդի անդամներին:

 

Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Միքայել Մալխասյանի փոխանցմամբ՝ 2016 թվականի նախահաշվի կատարողականը պրոֆիցիտային է: Մուտքերի մեջ պետական ֆինանսավորումը կազմել է 26.7%. մասնավորա­պես պետական ֆինանսավորմամբ ԵՊՀ-ում սովորել է շուրջ 2.500 ուսանող: Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող շուրջ 14.600 ուսանողների հաշվարկով ուսման վարձը կազմել է միջինը 438 հազար դրամ, ինչն ավելի քան 210 հազար դրամով ցածր է պետական բյուջեում ամ­րագրված ուսման վարձի դրույքաչափից: Հարկ է նշել, որ 3320 ուսանողների համար ԵՊՀ-ն զեղչել է ուսման վարձը, և զեղչերի ընդհանուր ծավալը կազմել է 394 միլիոն դրամ:

 

Ծախսերի շուրջ 60%-ը կազմել են աշխատանքի վարձատրության ծախսերը: Միջին ամսական աշխատավարձը 1 մարդու հաշվարկով կազմել է 203.600 դրամ, իսկ նվազագույն աշխա­տավարձը՝ 80 հազար դրամ: Գերակատարվել են բարեգործական ծախսերը, ինչը պայմանա­վորված է Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ԵՊՀ-ի կողմից Արցախին ցուցաբերված ֆինան­սական աջակցությամբ, ինչպես նաև պատերազմում զոհված 23 զինծառայողների երեխա­ներին ամենամսյա ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ:

 

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների քվեարկության արդյունքում որոշվել է հաստատել ներկայացված հաշվետվությունների նախագծերը և 2016 թվականի եկամուտների և ծախսերի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվության համառոտ տարբերակը հրապարակել www.azdarar.am հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական կայքում:

 

Օրակարգային մյուս հարցը ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետում «Միջմշակութային կրոնագիտական հետազոտությունների կենտրոն» կառուցվածքային ստորաբաժանման ստեղծումն էր: Այդ առաջարկով հոգաբարձուների խորհրդին դիմել էր ԵՊՀ գիտական խորհուրդը: Ձայների մեծամասնությամբ հոգաբարձուների խորհուրդը որոշեց բավարարել գի­տխորհրդի միջնորդությունը:

 

Հոգաբարձուների խորհրդի 7-րդ նիստի արձանագրությունը և որոշումները համապատաս­խան հա­վելվածներով տեղադրվել են ԵՊՀ պորտալի «Փաստաթղթեր» կայքում:

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՏԱՐԱԾԵԼ
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ և Ուղղափառ Եկեղեցին Քրիստոսավանդ ուսմունք ժառանգած ու պահպանած իր երկհազարամյա պատմության ընթացքում ունեցել է և ունի ուղղափառ դավանանք, հավատարիմ է մնացել եկեղեցական սրբազան ավանդությանը, ստեղծել է քրիստոնեական բազմաշերտ մշակույթ:
ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ ԵՎՍ 5 ՏԱՐԻ ԿՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ
Այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստի օրակարգում մեկ հարց էր՝ ֆակուլտետի դեկանի ընտրություն, որին ներկայացված էին պրոֆեսորներ Հայկ Սարգսյանի և Միքայել Միքայելյանի թեկնածությունները: