24.05.2018 | 
Կրթություն
ՄԵՐՕՐՅԱ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴ ԿԱՆԳԱՌՆ ՈՒԿՐԱԻՆԱՆ ԷՐ
ՄԵՐՕՐՅԱ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴ ԿԱՆԳԱՌՆ ՈՒԿՐԱԻՆԱՆ ԷՐ
Այսօր ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում «Մերօրյա հակամարտությունները» խորագրով դասընթացաշարի շրջանակում տեղի ունեցավ «Ուկրաինական ճգնաժամը» խորագրով դասախոսություն:

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի կողմից նախաձեռնած «Մերօրյա հակամարտություններ» խորագրով դասընթացաշարի  նպատակն է Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողներին ծանոթացնել հակամարտություններին:

 

Դասախոսությունների ընթացքում համապատասխան մասնագետներն ուսանողներին ներկայացնում են կոնֆլիկտը, դրա առաջացման պատճառներն ու լուծման հնարավոր եղանակները:

 

Այսօր տեղի ունեցած դասախոսության ընթացքում Հարություն Ոսկանյանն ուսանողներին ներկայացրեց ուկրաինական կոնֆլիկտի առաջացման պատճառները՝ նշելով, որ դրանք ներքին խմորումներ էին, որոնք կապված էին երկրի զարգացման հեռանկարի հետ:

 

Հարություն Ոսկանյանն ուսանողներին ներկայացրեց նաև, թե ինչպե՞ս և ինչո՞ւ, պատմական ու քաղաքական ի՞նչ իրադարձություններն են պատճառ հանդիսացել այդ խմորումների առաջացման համար:

 

Քննարկումներից հետո բանախոսը խոստացավ, որ հնարավորության դեպքում արդեն  ավելի հանգամանալից կանդրադառնա բուն կոնֆլիկտին:

Այլ նորություններ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ ԵՊՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, կենսաբանության, սոցիոլոգիայի, ֆիզիկայի և քիմիայի ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներն այսօր այցելել են Վանաձորի թիվ 5 և «Էվրիկա» բնագիտամաթեմատիկական թեքումով հատուկ դպրոցներ` համալսարանի կրթական ծրագրերը և ֆակուլտետները ներկայացնելու համար:
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԵՆՍԱԲԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԾԱՂԿԱՁՈՐՈՒՄ
Հոկտեմբերի 5-7-ը տեղ է ունեցել «Կենսաբազմազանություն ու վայրի բնության պահպանության էկոլոգիական հիմնախնդիրներ» թեմայով ԳԱԱ 75-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների երկրորդ միջազգային գիտաժողովը, որն անցկացվել է Ծաղկաձորում: