Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնը հիմնադրվել է 2017 թ.-ի հուլիսի 6-ին:
>
Ալեքսանդր Կոնստանտինի Գրիգորյան

Պրոռեկտոր | Մանկավարժության ամբիոն
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ֆիզմաթ.գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն
1983 - 1990 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ)
1993 - 1996 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ (տեսական ֆիզիկա)

Գիտական աստիճան
2000 թ-ին ֆիզ.մաթ.գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ
Թեկնածուական - «Տարօրինակ քվարկային նյութից բաղկացած գերխիտ աստղերի մոդելները»

Աշխատանքային փորձ
1990 - 1993 թթ. ուսումնական լաբորոտորիայի վարիչ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1993 - 2000 թթ. ասիստենտ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2006 թթ. դոցենտ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2006 թթ. ուսումնական վարչության պետ, ԵՊՀ
2006 թ-ից մինչ այժմ` դոցենտ, մանկավարժության ամբիոն, ԵՊՀ
2006 թ-ից մինչ այժմ` ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրեդիտային համակարգը բուհում
Կրթական քաղաքականությունը բուհում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա
Բարձրագույն կրթության կառավարում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2004 թթ. «Երևանի պետական համալսարանի կառավարման համակարգի բարելավում», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար
2005 - 2006 թթ. «ECTS կրեդիտների կուտակում և փոխանցում` հիմնված միջհամալսարանական կրթական ծրագրի վրա», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2006 - 2007 թթ. «Երևանի պետական համալսարանի ներքին որակի ապահովման համակարգի զարգացում», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար
2007 - 2008 թթ. «ECTS-ի վրա հիմնված կրեդիտային համակարգ Հայաստանի համար», Տեմպուս եվրոպական ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2007 - 2009 թթ. «Որակի ներքին ապահովման համակարգը հայաստանյան բուհերում», Տեմպուս եվրոպական ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2008 - 2009 թթ. «Ներքին որակի ապահովման համակարգի շրջանակային մոդել` միջբուհական կոնսորցիումի օրինակի հիման վրա», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի դրամաշնորհ, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2010 - 2011 թթ. «ԵՊՀ կրթական ծրագրերի որակի ապահովման գործընթացների զարգացումը”, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2005 թ-ից մինչ այժմ` Ակադեմիական ճանաչման և շարժունակության ազգային տեղեկատվական կենտրոնի խորհրդի անդամ
2006 թ-ից մինչ այժմ` Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների իրականացման ազգային աշխատախմբի անդամ
2008 թ-ից մինչ այժմ` Տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացման նոր ուղղություններով կադրերի մասնագիտական վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ԱՊՀ երկրների հենքային կազմակերպության խորհրդի անդամ
2008 թ-ից մինչ այժմ` Կրթության որակի ապահովման ազգային աշխատախմբի անդամ
2008 - 2010 թթ. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի խորհրդի անդամ

Պարգևներ
01.10.09 թ-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մեդալ,
03.10.09 թ-ին ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ

agrigoryan@ysu.am
(+374 10) 55-46-01

Նամակ խմբագրություն
2018 | _____________
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 68
|
Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76
|
Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8
|
Проблемы модернизации университетского образования в условиях мирового финансового кризиса
2013 | Հոդված/Article
Вестник Волгоградского государственного университета № 2, 2013 г., Мировой опыт университетского образования. Приложение к серии 6, Университетское образование, 46 с.
Долина устойчивости странных карликов
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика , т. 55, 113-126 , 2012
Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для инновационной экономики
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, 20-21 января 2011 года, г. Москва, стр. 71-77
Stability Valley of Strange Dwarfs: When Can They Explode?
2011 | Թեզիս/Thesis
In book of abstracts of Int. Conf. on the Physics of Neutron Stars, eds: D. A. Baiko, Yu. A. Uvarov and D. G. Yakovlev, Saint-Peterburg,July 11-15, 2011, p.56
О странных карликах
2010 | Հոդված/Article
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 35-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ 2010-2011 ուստարվա գործունեություն Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2010 , էջ 32-34
Ուսանողական հարցումները` որպես կրթության որակի վերահսկման միջոց: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 98-102
Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2003-2009)
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009 թ., 104 էջ
Իրազեկ դասախոսական կազմը` որպես կրթության որակի ներքին երաշխիք: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009 թ., էջ 70-74
Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Որակի բարելավման փորձը, մարտահրավերները և հեռանկարները Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, էջ 7-25
Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու: 23-24 սեպտեմբերի 2008 թ., Երևան, 2009, էջ 17-22
Устойчивость странных карликов I
2009 | Հոդված/Article
Статический критерий устойчивости. Постановка задачи, Астрофизика, т.52, с. 325, 2009
Stability and observational properties of strange dwarfs
2009 | Հոդված/Article
Gravitation and Cosmology,v.15, p.188, 2009.
Устойчивость странных карликов
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 325, 2009. Астрофизика, т.52, с. 481, 2009
The stability valley of strange dwarfs
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstract booklet of the International Conference “Compact stars in the QCD phase diagram II (CSQCDII)”, Beijing, China, May 20-24, 2009, p.42
Устойчивость странных карликов I. Статический критерий устойчивости. Постановка задачи
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 481-491, 2009
Сверхплотные звезды содержащие странные барионы
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 325-332, 2009
Устойчивость странных карликов II
2009 | Հոդված/Article
Результаты вычислений, Астрофизика, т.52, с. 481, 2009
ECTS-ի ներդրման ԵՊՀ փորձը: Անցումը կրեդիտային համակարգին ՀՀ բուհերում. ներկա իրավիճակ, զարգացումներ, մար-տահրավերներ
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եզրափակիչ խորհրդաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 16-17 սեպտեմբերի, 2008, էջ 45-51
Устойчивость и наблюдательные проявления странных карликов
2008 | Թեզիս/Thesis
13-ая Российская гравитационная конференция (международная коференция по гравитации, космологии и астрофизике RUSGRAV-13) РУДН, Москва, 23-28 июня 2008, с.136
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական գործընթացի կառավարման կատարելագործման միջոց
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 72-77
А. К. Григорян , Э. В. Чубарян , Г. Г. Жамгарян , Р. В. Топчян, А. Н. Саргсян, А. А. Мелконян
Усовершенствование системы управления учебным процессом Ереванского государственного университета: Контроль качества образования
2004 | Գիրք/Book
Ер., изд. ЕГУ, 2004, 39 с.
Модели странных звезд с корой и странных карликов
2004 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.47, 223-236,2004
On strange quark dwarfs
2004 | Հոդված/Article
In “Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics”, Kharkov National University, 2004, p.118-121
О странных кварковых звездах малых масс с корой
2001 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.44, 469-474, 2001 (Astrophysics, v.44, 382, 2001)
Странная кварковая материя в сверхплотных звездах
2001 | Հոդված/Article
Сборник научных статей, посвященный 25-летию основания Радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, 2001, с.39-44
About the influence of crust boundary density on strange stars minimal mass
2000 | Թեզիս/Thesis
In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000
On strange quark stars
2000 | Թեզիս/Thesis
In Proceedings of the 20th Texas Simposium on Relativistic Asrophysics, Austin, Texas, Dectember 10-15, 2000, p.71
Странные звезды и их остывание при позитронной электронейтрализации кварковой материи
1999 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.42, 617-630, 1999 (Astrophysics, v.42, 467, 1999)
Модели странных звезд с корой
1999 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.42, 439-448, 1999 (Astrophysics, v.42, 330, 1999)
Странные звезды при наличии позитронов
1999 | Թեզիս/Thesis
Тезисы 10-ой Российской Гравитационной конференции, Владимир, 1999
Красный гигант со странной звездой в качестве ядра
1998 | Հոդված/Article
Основные сходства и отличия от объектов Торна-Житков, Астрофизика, т.41, с.533-544, 1998
Neutron stars with quark cores
1997 | Թեզիս/Thesis
Abstract in Plenary Lectures and Contributed Papers, 15th International Conference on General Relativity and Gravitation, Pune, India, 1997, p.159
On Strange Stars
1995 | Հոդված/Article
Astron. Lett., 21, 122-125, 1995.
О странных звездах
1995 | Հոդված/Article
Письма в Астрон.ж., т.21, 136-139, 1995
Strange quark matter and superdense stars models
1995 | Թեզիս/Thesis
Abstract in Proceedings of the 14th International Conference on General Relativity and Gravitation, Florence, Italy, 1995
О дефекте массы странных звезд
1995 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.38, с.269-278, 1995
Странная кварковая материя и модели странных звезд
1994 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.37, 499-514, 1994
Strange Quark Matter and Strange Stars Models
1994 | Հոդված/Article
Astrofizika, 37, 499-514, 1994 (in Russian)