Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնը հիմնադրվել է 2017 թ.-ի հուլիսի 6-ին:
>
Աննա Սեյրանի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
14 ապրիլի, 2012 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2004 - 2009 թթ. ասպիրանտուրա, Մանկավարժության ամբիոն` ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ
Գիտական ատենախոսության թեման` «Հաղորդակցման ուղիներն ու տեխնոլոգիաները մանկավարժական գործընթացում»
2000 - 2004 թթ. բարձրագույն, Մանկավարժություն և ուսուցման մեթոդիկայի բաժին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի աշխատակից, Հեռուսուցման լաբորատորիայի դասախոս
2011 թ. գնահատող հետազոտության կոորդինատոր, World Vision Armenia
2010 թ. գնահատող հետազոտության կոորդինատոր, «Մարդկային զարգացման միջազգային կոնտրոն»
2006 - 2008 թթ. դասախոս, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոն
2005 - 2008 թթ. ուսանողների մանկավարժական պրակտիկայի ղեկավար, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոն
2005 - 2006 թթ. վերապատրաստող, IREX Armenia գրասենյակի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրում

Կարդացվող դասընթացներ
Բկալավրիատ
Սոցիալ-կրթական հաղորդակցում
Կրթական տեխնոլոգիաներ
Կրթական քվալիմետրիա
Մանկավարժական աքսիոլոգիա
Մանկավարժական ռիսկաբանություն
Սոցիալական քաղաքականություն
Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մեթոդիկա և տեխնոլոգիա
Կրթության սոցիոլոգիա
Մագիստրատուրա
Կրթական հետազոտությունների պլանավորում ու մեթոդներ
Կրթական հետազոտությունների գնահատում
Կրթական քաղաքականություն և ռազմավարություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաղորդակցման մոդելները կրթության համակարգում
Կրթության համակարգի փոխակերպումներն ու զարգացումները
Հասարակական արժեքների փոփոխականությունը, վերափոխումն ու հաստատունությունը
Հանդուրժողականության դաստիարակման մեխանիզմները
Ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում
Դաստիարակչական խորհրդատվություն
Ռիսկերի ու ռիսկի գործոնների գնատահում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 թ. Հետազոտություն Բեռլինի ազատ համալսարանում, Գերմանիա
2014 թ. Հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2013 թ. post-doc հետազոտություն Գրացի համալսարանում, Ավստրիա
2013 թ. հետազոտություն Պոտսդամի համալսարանում, Գերմանիա
2011 թ. ASCN դրամաշնորհ՝ PhD հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2010 - 2011 թթ. AGBU-ի դրամաշնորհ` գիտահետազոտական ծրագիր Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2010 թ. DAAD-ի դրամաշնորհ` ուսումնական այց Կոնստանցի համալսարան, Գերմանիա
2010 թ. OSI դրամաշնորհ` «Կրթական քաղաքականության վերլուծություն» դասընթացի ձևավորում Կրթական ծրագրերի ռեսուրս կենտրոնում, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2012 թ-ից մինչ օրս Կրթական հետազոտությունների եվրոպական ասոցիացիայի ղեկավար մարմնի անդամ
2011 թ-ից մինչ օրս DAAD կրթաթոշակակիների նախագահության անդամ
2009 թ-ից մինչ օրս Հայ օգնության ֆոնդի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ
2001 - 2004 թթ. Ուսանողական գիտական ընկերության անդամ
2002 թ-ից մինչ օրս «Ինտեգրացիոն գործընթացների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

Պարգևներ
12 հոկտեմբերի, 2016թ. Երեւանի պետական համալսարանի շնորհակալագիր՝ բուհական կրթության զարգացման և Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար
26 դեկտեմբեր, 2013թ. «Լավագույն գիտական նախագիծ - 2013» պարգև հասարակական գիտությունների բնագավառում` Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Սպորտի և երիտասարդության նախարարության կազմակերպած մրցույթում հաղթելու համար
24 մայիսի, 2013թ. ՀՀ Նախագահի «Երիտասարդ գիտնականների մրցանակաբաշխություն - 2013» - ի հաղթող` սոցիոլոգիայի, քաղաքական գիտությունների, հոգեբանության, մանկավարժության բնագավառում Ն.Ադոնցի անվան մրցանակ
28 հուլիսի, 2012 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի հուլիս ամսվա հաղթող
19 մայիսի, 2010 թ. Սպորտի և երիտասարդության նախարարության պարգև «Երիտասարդների գիտատեխնիկական և գիտահետազոտական նախագծերի ամենամյա մրցույթ»-ում հաղթելու համար
14 դեկտեմբեր, 2004 թ. Ազգային ժողովի նախագահի «Մանկավարժության ապագա» պարգև ուսումնառության ժամակաշրջանում ցուցաբերած բարձր առաջադիմության, հասարակական ակտիվության և կատարած գիտական ուսումնասիրությունների համար
17 դեկտեմբեր, 2004 թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Լավագույն շրջանավարտ – 2004»

(+374 10) 54-43-94
anna.aleksanyan@ysu.am

Онлайн образование в высшей школе: диагностика педагогических коммуникаций на будущее
2018 | Հոդված/Article
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, Вып. 3, стр. 229-233
|
О совершенствовании коммуникативных компетенций будущего педагога
2018 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 7-15
|
Risk perception and evaluation of risk factors among learners: construction of analytical approach in educational riskology
2017 | Հոդված/Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 230-236
|
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Սովորողների ինքնավերլուծության եվ ինքնագնահատման մեթոդների կիրառման հիմնախնդիրը դասավանդման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային դպրոց «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները»: 2016, էջ 11-16 էջ, Հայաստան
|
Կրթության որակի հետազոտման և դրա արդյունքների կիրառման հիմնախնդիրը կրթական փոփոխություններում
2015 | Հոդված/Article
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, 2015, էջ 3-7 էջ
|
Դաստիարակչական խորհրդատվության դասավանդման մեթոդական հագեցվածության հիմնահարցի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4/59, էջ 91-99 էջ
|
The Problem of Education Quality Research and the use of the Results in Educational Changes
2015 | Հոդված/Article
Proceedings of the Educational Research International Conference entitled «Education quality measurement and evaluation problems», Yerevan, Ped. Press, 2015, P. 3-7
On the Issues of Contemporary Saturation of Teaching Methods of the “Educational Consulting”
2015 | Հոդված/Article
“Pedagogical thought” Scientific Journal, Yerevan, № 3-4, 2015, 91-99
Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում
2015 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, 264 էջ: publishing.ysu.am
Education in Armenia: from old memories to integration into Europe
2015 | Հոդված/Article
Published in the book: Education across Europe - A Visual Conversation. EERA – European Education Research Association, Network, 17 - Histories of Education, Berlin, 2015, P. 19-23
The Problem of Tolerance Training in Educational Institutions
2014 | Հոդված/Article
“Education, science and economics at universities and schools. Integration to international educational area” Publications International Scientific Conference 24-29 March 2014, Tsaghkadzor, 2014: Volume 2. P.61-63
Սովորողների ինքնագնահատման և փոխադարձ գնահատման մեթոդների կիրառումն արժեքային հարաբերությունների զարգացման գործընթացում
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Եր., «Զանգակ» հրատ., 2014, էջ 16-18
Communication Models’ Contribution to Stability, Reproduction and Change of Social Values (Հաղորդակցական մոդելների ազդեցությունը սոցիալական արժեքների կայունության, վերարտադրության եվ փոփոխման գործում)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 139.5, Երևան 2013 թ., էջ 32-39
|
Դասավանդողի հաղորդակցական ներգործության և սովորողի հաղորդակցական ակտիվության փոխառնչությունների հարցի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես: Եր., «Զանգակ» հրատ., 2013, № 3-4, էջ 11-21
Դպրոցականի հաղորդակցական ակտիվության խթանման ու զարգացման հնարավորությունները
2013 | Հոդված/Article
«Հայ մանկավարժության պատմությունը և դպրոցի արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Եր., «Զանգակ» հրատ., 2013, 80 էջ, էջ 48-53
Կրոնն արդի մանկավարժական հաղորդակցման համակարգում
2011 | Հոդված/Article
Աճեմյան մատենաշար ԺԴ, 21-րդ դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 101-105
Особенности коммуникативной модели в образовательной системе РА: Задачи и пути решения в условиях 21-го века (Результаты исследования)
2010 | Հոդված/Article
“Университетское образование в 21-ом веке”: Собрания материалов международной научной конференции, Ер.: Издательство ЕГУ, 2010, с. 106-111
Հեքիաթ տեխնոլոգիայի կիրառումը կրտսեր դպրոցում
2009 | Հոդված/Article
«Նախաշավիղ» գիտամեթոդական հանդես. ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի, 2009, թիվ 1-2, էջ 14-21
Проблема межличностного общения в истории педагогической мысли
2009 | Հոդված/Article
Вестник НИЭУП: “Молодежь и наука:реальность и будущее”: Материалы II международной научно-практической конференции, Т.1:Проблемы педагогики, г. Невинномысск, 2009, (В А4 формате) с. 49-51
21-րդ դարի պահանջներին համարժեք հաղորդակցման մոդելը և ՀՀ կրթության համակարգը
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես, Երևան, 2009, թիվ 3-4, էջ 39-46
Коммуникативные аспекты социального управления в сфере образования
2009 | Հոդված/Article
Тематический сборник Балтийской педагогической академии, СПб., 2009, (А4) с. 58-62
О роли коммуникативных технологии в процессе формирования и развития личности XXI века
2009 | Հոդված/Article
Результаты педагогического эксперимента, “Личность и культура”: Международный журнал Российской академии наук, Москва, 2009, N6, (А4) с. 58-62
Միջանձնային հաղորդակցման ոչ խոսքային միջոցների հնարավորությունները մանկավարժական գործընթացում
2008 | Հոդված/Article
«Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2008, թիվ 1, էջ 143-152
Հաղորդակցման կարողությունների ձևավորման հնարավորությունները մանկավարժական գործընթացում
2008 | Հոդված/Article
«Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2008, թիվ 1-2, (7-8), էջ 11-18
Կրտսեր դպրոցում միջանձնային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես, Երևան, 2008, թիվ 4, էջ 108-116
Ա. Ալեքսանյան , Ս. Վարդումյան
Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ դարձնում են իմաստուն և առողջ
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2007, 40 էջ
Հաղորդակցման հիմնահարցը մանկավարժության մեջ
2007 | Հոդված/Article
Գիտական տեղեկագիր ԱրՊՀ-ի. Ստեփանակերտ, 2007, թիվ 3(16), էջ 132-136
Ա. Ալեքսանյան , Ս. Վարդումյան
Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ օգնում են մտածել, ստեղծագործել, խոսել, հաշվել, հաղորդակցվել
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2006, 54 էջ
Ա. Ալեքսանյան , Ս.Վարդումյան
Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ
2005 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար: Երևան, 2005, 407 էջ
Մանկավարժական հաղորդակցումն արդի կրթական համակարգում
2005 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես. Հասարակական գիտություններ, Վանաձոր, 2005, թիվ 2, էջ 66-68
Մանկավարժական հաղորդակցման իրականացման ոչ խոսքային միջոցները
2004 | Թեզիս/Thesis
«Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի. Հումանիտար գիտություններ, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 163