Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Արևիկ Փանոսի Ղազարյան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
1999 թ. Գիտությունների թեկնածու
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի ասպիրանտուրա
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Ժառանգական հատկանիշների դերը անձի ձևավորման գործընթացում», 1999, ԵՊՄՀ 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1993 - 1998 թթ. կենսաբանության և քիմիայի ուսուցիչ Երևանի թիվ 104, թիվ 41, թիվ 159 դպրոցներում
1998 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2006 թ-ից ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Դպրոցի կառավարման հիմունքներ, Սոցիալական մանկավարժություն, Մանկավարժական անտրոպոլոգիա, Մանկավարժական վալեոլոգիա, Մանկավարժական ախտորոշում, Սոցիալական մանկավարժության պատմություն, հանրակրթության ոլորտի պլանավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական մանկավարժություն, մանկավարժական անտրոպոլոգիա, մանկավարժական վալեոլոգիա, հոգեբանություն, կենսաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում» ՀԿ
2003 թ-ից առ այսօր «Կրթության զարգացում» ՀԿ մասնակցություն

Պարգևներ
2014 թ. ԵՊՀ բրոնզե մեդալով գիտական հետազոտական աշխատանքի համար
2013 թ. ԵՊՀ ռեկտորի պատվոգիր
2012 թ. ԵՊՀ Ռեկտորի պատվոգիր
2014 թ-ին վերապատրաստել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի անձնակազմին՝ «Դասավանդման, ուսումնառության ու գնահատման ծրագրի» շրջանակներում:
2011 - 2014 թթ. Ամառային դպրոց, Սփյուռքահայ համայնքի ուսուցիչների և տնօրենների համար (կազմակերպված՝ ՀՀ Սփյուռքի նախարարության կողմից)
2011 թ-ից առ այսօր վերապատրաստող դասախոս

Վերապատրաստում
2013 - 2014 թթ. Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված միջազգային վերապատրաստում:
2002 - 2003 թթ. ՀՀ կրթության գիտության նախարարության կողմից կազմակերպած «Համայնքային ակտիվ դպրոցների տնօրեններ» - ի համար կազմակերպված դասընթացներին

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Office tools (Word Excel and PowerPoint)

(+374 10) 54 43 94 /1-22/

Народные басни как предпосылки развития педагогической антропологии, Радиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога
2022 | Հոդված/Article
Сб. науч. тр. IV Междунар. науч.-практ. конф. 24–26 марта 2022 г., Тверь, 2022, Выпуск 20, с. 210-214
Սոցիալական մանկավարժության և մանկավարժական մարդաբանության փոխառնչությունները
2022 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, Երևան, 2022, 1(7), 180-185 էջ
Функции цифрового педагога-антрополога, особенности сотрудничества
2021 | Հոդված/Article
Вестник Черкаского национального университета, Украина, N 1, ст. 107-112, 2021
Թվային մանկավարժ-անտրոպոլոգի պանհանջարկվածությունը աշխատաշուկայում
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, թիվ 1(5), Էջ 198-206, Երևան, 2021
Սովորողների Գենետիկական Նախադրյալները՝ Կրթական Միջավայրում Հարմարվելու Նախապայման
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 36-45 էջ
Применение Диагностической Функции Преподавателем Как Важнейшее Условие Эффективности Педагогической Деятельности
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 178-181 էջ
Познание философской и педагогической антропологии в процессе саморазвития преподавателя
2018 | Հոդված/Article
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, 3, стр. 97-101
|
Антропологический подход к деятельности преподавателя
2018 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 59-63
|
Սոցիալական մանկավարժություն
2017 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 336 էջ
Մանկավարժական մարդաբանության գործառույթները
2017 | Հոդված/Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 432-440
|
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Մանկավարժական ախտորոշման նոր մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները բարձրագույն դպրոցում
2015 | Հոդված/Article
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, 2015, էջ 116-120 էջ
|
Մանկավարժական անտրոպոլոգիան մանկավարժական ախտորոշման մեթոդաբանական հիմք
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 3, 11-16 էջ
|