Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Մերի Բաբկենի Ավետիսյան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1991 - 1996 թթ. բարձրագույն, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական «Հայաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն», 2013, ԺԳ.00.01 մասնագիտական խորհուրդ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1997 - 1998 թթ. ք. Երևան «Բարիկ Ա» միջնակարգ մասնավոր քոլեջի կենսաբանության ուսուցչուհի
1998 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռեկտորատի գործավար
2003 - 2007 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն
2006 - 2013 թթ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն
Մանկավարժության ներածություն
Համեմատական մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժության տեսություն
Հրթության կառավարում
Հայաստանի և այլ երկրների կրթության համակարգերի կառավարման համեմատություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում՚» ՀԿ-ի անդամ

mavetisyan@ysu.am
(+374 10) 55-46-01

Сравнительный анализ управления системами высшего образования Республики Армения и Швеции
2022 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2022, Թիվ 1(7), 186-191 էջ, Հայաստան
Comparative analysis of systems of higher education management in Greece and Italy
2021 | Հոդված/Article
НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ Серія: Педагогічні науки, выпуск 10, с. 77-83, Кропивницький, 2021
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Франции и Греции
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, N 1(5), 206-212 էջ, Հայաստան, 2021
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Республики Армения и Греции
2021 | Հոդված/Article
ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, N 1, 79-84 էջ, Ուկրաինա, 2021
Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Республики Армения И Италии
2020 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 62-66 էջ
Применение Современных Методов Воспитания В Семьях С Различными Подходами К Процессу Социализации Личности Ребенка
2020 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 162-169 էջ
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Греции и Германии
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 116-123
Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Италии И Германии
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 100-108 էջ
Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Франции И Италии
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 4, 177-181 էջ
Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Во Франции И В Испании
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 203-211 էջ
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Германии и Испании
2018 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. 2018, 5, стр. 3-7
|
Сравнительный анализ управления систем образования РА и Испании
2017 | Հոդված/Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 11-19
|
Особенности управления системы высшего образования Германии
2016 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 25-28 էջ, Հայաստան
|
Հայաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման մարմինների առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Զանգակ-97, 42-46 էջ, Երևան, 2015թ.
Особенности управления системы высшего образования Франции
2013 | Հոդված/Article
Որակյալ ուսուցման հիմնախնդիրները ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ՀՀ ԿԳՆ և «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության համատեղ գիտաժողովի հոդվածների հավաքածու, Մաս I, 72-78 էջ, Երևան, 2013թ.
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Республики Армения, Франции и Германии
2007 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, N 1-2, 94-103 էջ, Երևան, 2007թ.
Сравнительный анализ управления системами образования Республики Армения и Германии
2005 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, N 2-3, 173-182 էջ, Երևան, 2005 թ.