Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնը հիմնադրվել է 2017 թ.-ի հուլիսի 6-ին:
>
Հասմիկ Աշոտի Շահինյան

Ավագ լաբորանտ | Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթական կենսագրություն
2003 - 2007 թթ.Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2009 - մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, Տեսական ֆիզիկա մասնագիտացմամբ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2009 - մինչ այժմ Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոնի լաբոտրանտ

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Գերխիտ աստղերի ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Տարօրինակ քվարկային նյութը գերխիտ երկնային մարմիններում:

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, անգլերեն և ռուսերեն` ազատ

Այլ հետաքրքրության ոլորտներ և հետազոտություններ
Ուսումնասիրում եմ Հայրենական Մեծ պատերազմի պատմությունը, մասնավորաբար հայ ժողովրդի մասնակցությունը այդ պատերազմում:

Նամակ խմբագրություն
2018 | _____________
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 68
|
Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76
|
Mass-radius relation of white and strange stars
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.
Pulsars with more exactly measured masses as possible candidates of strange stars
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, p. 14
Strange quark matter in compact stars
2015 | Հոդված/Article
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.
Электроны в кварковой плазме
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика , том 55, N3 , 413-416 , 2012
Փոքր զանգվածով տարօրինակ աստղերի մասին
2010 | Հոդված/Article
Հոբելյանական գիտական նստաշրջան, Հոդվածների ժողովածու, ֆիզմաթ գիտություններ, 2010թ., 173-180