Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Կարինե Ալբերտի Եղիազարյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում, ստացել է պատմաբանի, պատմության և հասարակագիտության դասատուի որակավորում
1995 - 2000 թթ. սովորել է ԵՊՀ ասպիրանտուրայում՝ ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ. «Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը հայ ազգային-ազատագրական պայքարի խորապատկերումե, 2009

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը (19-րդ դարի երկրորդ կես – 20 –րդ դարի սկիզբ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մահափորձ սուլթան Աբդուլ Համիդի դեմ
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, Выпуск 2 (70), часть 1, c. 80-85.
Եփրեմ Խան (կյանքն ու գործունեությունը)
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, Выпуск 2 (70), часть 1, c. 73-79.
Աղբյուր Սերոբի մահը
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, Выпуск 2 (70), часть 1, c. 86-89.
Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
Կարինե Եղիազարյան , Քարմիլե Եղիազարյան
Աղբյուր Սերոբ (կյանքն ու գործունեությունը)
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 81-90 էջ, Հայաստան
|
Արշավախմբերը որպես ազատագրական պայքարի յուրահատուկ ձև
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире: ХІ Междунар. научн . конф., 26 - 27 марта 2016 г., Переяслав - Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав - Хмельницкий, 2016 . - Вып. 11 , ч. 2 – 1 65 с., стр. 21-25
|
Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 180 էջ, Հայաստան, Երևան
Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1 (13), 105-111 էջ, Հայաստան
|
Թորգոմի «Մրրիկ» խմբի սահմանանցումը
2016 | Հոդված/Article
Актуальные вызовы современной науки. 2016, Вып. 1, ч. 4, стр. 43-50
|
Կ. Ա. Եղիազարյան , Ք. Ա. Եղիազարյան
ՀՅԴ կողմից Սասուն ուղարկված արշավախմբերը 1903 - 1904 թթ .
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, Вып. 1 2 , ч. , стр. 16-32
|
Խանի «Շանթ» մարտախմբի կռիվը Խաստուրում
2011 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 196-206
Կայծակ Վաղարշակի «Դժոխք» հեծելախմբի սահմանանցումը
2010 | Հոդված/Article
Պատմության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Բ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 80-87
Որսկան մարտախմբի կռիվը Զարդանիսի մոտ
2010 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Ե մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 302-310