Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնը հիմնադրվել է 2017 թ.-ի հուլիսի 6-ին:
>
Մանկավարժության ամբիոն
«Կրթությունը 21-րդ դարում». գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես
Մանկավարժության ամբիոնի պատմության մասին պատմող տեսանյութ