Լաուրա Մելիք-Օհանջանյան
Կրթություն
1968-1971 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա,
1963-1968 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, քիմիկոսի որակավորում
1950-1961թթ. N 42 դպրոց, Երևան

Գիտական աստիճան
1982. Քիմ.գիտ. Թեկնածու – “Որոշ ամինների հետ պերօքսիդների փոխազդեցության կինետիկայի ուսումնասիրությունը և ամինոմիացությունների օգտագործումը պոլիքլորոպրենի կայունացման համար”, 1982 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1992- թ-ից մինչ հիմա – ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ավագ գիտաշխատող,
1987-1992 թթ. – ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, գիտաշխատող,
1971-1987 թթ. – ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, կրտսեր գիտաշխատող.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռադիկալային և իոնական ռեակցիաների կինետիկայի ուսումնասիրություն ԷՊՌ- և ՈՒՄ-սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով
Պոլիմերների ֆոտո- և թերմոդեստրուկցիայի ուսումնասիրություն ԻԿ- սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով
Դիալկիլսուլֆօքսիդ-վիտամին համակարգերում կոմպլեկսագոյացման ուսումնասիրություն ԻԿ-սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gegham@web.am
Լաուրա Մելիք-Օհանջանյան