Լիաննա Հարությունյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1982 - 1992 թթ. Երևանի թիվ 50 միջնակարգ դպրոց:
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ:
2005 թվականից ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ:

Գործուղում
1995 թ. Ֆրանսիա «Ճանաչիր Ֆրանսիան» ծրագրի շրջանակում:

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թվականից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի (այժմ ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն) դասախոս:
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս:

Լեզուներ
Ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), իսպաներեն (լավ), իտալերեն (բառարանի օգնությամբ):
Լիաննա Հարությունյան