Մանիկ Խաչատրյան
Կրթություն
1983 - 1988 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկոս - ծրագրավորող
1985 - 1987 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Հոգեբան
1986 - 1987 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Բժշկական կիբեռնետիկա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ–ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետա-զոտական կենտրոն, Ուսումնական գործընթացի ապահովման բաժին, ավագ ծրագրորդ, ՏՏԿՀԿ Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն, դասախոս
1998 – 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան,Համակարգչային կենտրոն, ավագ ծրագրավորող
 • ԵՊՀ-ի հումանիտար ֆակուլտետների դասախոս-ների և աշխատակիցների կոմպյուտերային գրագի-տության ուսուցում
 • ԵՊՀ-ի բոլոր ֆակուլտետների դեկանատների գոր-ծավարների և առանձին աշխատանքային խմբերի կոմպյուտերային գործավարության ուսուցում
  1988 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Հաշվողական կենտրոն, ինժեներ-ծրագրավորող
  1999 - 2002 թթ. Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ, Համակարգչային տեխնոլոգիաների դասախոս
  2002 - 2011 թթ. Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Համակարգային ծրագրավորման ամբիոն, ավագ դասախոս
 • ՌՀՀ-ի դասախոսների և աշխատակիցների կոմպյուտերային գրագիտության ուսուցում
 • ՌՀՀ-ում կազմակերպված քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ» առարկայից
 • ՌՀՀ-ում կազմակերպված հանրակրթական դպրոցների «Ռուսաց լեզու» առարկայի ուսուցիչների կոմպյուտերային գրագիտության ուսուցման դասընթացներ

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
 • Մանիկ Խաչատրյան