Լիլիթ Հակոբյան
Կրթություն
1996-2000թթ. Երևանի պետական համալսարան ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ (բակալավրիատի աստիճան)
2007-2009թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ (մագիստրոսի աստիճան)
2009թ-ից Երևանի պետական համալսարան ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2000-2002թթ. «Պրոմեթևս» հեռուստաընկերության տեղեկատվական բաժնի լրագրող, մեկնաբան
2009-20013թթ. ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2009-2013թթ. ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի «Ժուռնալիստ» ուսումնական թերթի պատասխանատու քարտուղար
2010թ-ից ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժուռնալիստի վարպետություն»
«Տեղեկատվական հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ և հանրային կապեր»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեղեկատվական հաղորդակցային տեխնոլոգիաների սոցիալական և մշակութային ասպեկտները, մեդիա և հասարակություն, նոր մեդիա, սոցիալական ցանցեր, հանրային ոլորտ:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2007թ-ին հուլիսի 18-31-ը մասնակցություն ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի հայկական դպրոցի և ժուռնալիստների միջազգային կենտրոնի կազմակերպած «ժուռնալիստական կրթության նոր մոդել» ամառային դպրոցին

2009թ-ի նոյեմբեր, ԵԱՀԿ գիտաժողով «Լրագրողական կրթության նոր մոդելներ» (Վրաստան)

2010թ-ի նոյեմբեր Լրագրության դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց (Վրաստան)

2011թ-ի ապրիլ- հուլիս մասնակցություն Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի կազմակերպած «նշանագիտական և դիսկուրսային վերլուծություն, կիրառությունը մշակութային ուսումնասիության մեջ» դասընթացին

2012 թ-ի մարտ «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և Իրավական խնդիրներ» թեմայով միջազգային միջբուհական գիտաժողով

Լիլիթ Հակոբյան