Գոհար Շահինյան
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2013 - 2017 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, հեռակա ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու «Ն-հեպտան – ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ) բևեռային ֆազշրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը» Բ.00.04ՀՀ ԿԳՆ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, 2017թ.

Աշխատանքային փորձ
2010 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի «Մոլեկուլային փոխազդեցությունները կենսաբանական նշանակություն ունեցող համակարգերում» ԳՀԼ, ավագ լաբորանտ
2014 թ-ից այսօր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2017 թ. մարտ-դեկտեմբեր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի §Ֆիզիկական քիմիա¦ ԳՀԼ,կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ֆիզիկական քիմիա, Կոլոիդ քիմիա, Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա (էլեկտրոնային կլանման, ֆլուորեսցենց և ԻԿ սպեկտրներ)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2016 թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 16A-1d01
2017 - 2019 թթ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ –ԵՊՀ-ՌԴՀԴՀ -06

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

g.shahinyan@ysu.am
Գոհար Շահինյան