Արմինե Վարդանյան
Կրթություն
2010 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին՝ գեոմորֆոլոգիա մասնագիտացմամբ, (բակալավրիատ)
2014 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա, (մագիստրատուրա)

Աշխատանքային գործունեությունը
2016 - 2018 թթ. ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
2018 թ-ից առ այսօր դասախոս, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Բժշկական աշխարհագրություն, Գեոմորֆոլոգիա, Հողային ռեսուրսների մոնիթորինգ,
Հողային և անտառային ռեսուրսների կադաստր, ինտեգրված կադաստրի հիմնահարցեր:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

armine.vardanyan@ysu.am
Արմինե Վարդանյան