Ահարոն Վարդանյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2012 թ-ից ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2013 հուլիս – օգոստոս, դաշտային ուսումնասիրություններ, ԻԻՀ Արդաբիլի նահանգ, Խալխալի շրջան
2010-2012 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2004-2008 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2013-2014, ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, Իրանի պատմություն առարկայի սեմինարավար
2014-2015, ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, Երկրագիտություն և Իրանագիտութան ներածություն առարկաների սեմինարավա,
2015թ. փետրվարից, ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ատրպատականի ժամանակակից իրանական լեզուներ, Ժամանակակից պարսկերեն, թարգմանության տեսություն և պրակտիկա, հայ-իրանական պատմամշակութային առնչակցություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական բանասիրություն, իրանական բարբառագիտություն, իրանագիտության պատմություն, հանրալեզվաբանություն, պատմահամեմատական, արեալային լեզվաբանություն, թյուրք-իրանական լեզվական շփումներ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
The 2nd International Conference on the Talishi Studies, 12-13 November, 2011, Yerevan, Armenia
32. Deutsche Orientalistentag 23- 27 September, 2013, Münster, German
International conference “Shirvan, Arran, and Azerbaijan: A Historical-Cultural Retrospective” dedicated to the Memory of Prof. Enayatollah Reza, 1-2 November, 2013, Yerevan
The 1st international conference on Tati Studies, 16-17 May, 2014, Yerevan
The 2nd biennial Simposia Iranica, 8-9 April, 2015, University of Cambridge, United Kingdom
Eighth European Conference of Iranian Studies, 15-19 September, 2015, St. Petersburg, Russian Federation
International Conference on Linguistic Heritage, 10-11 October, Tehran, Islamic Republic of Iran

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Ահարոն Վարդանյան