Ալբերտ Սիրունյան
Կրթություն
1970 թ. Ավարտել է ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Միջուկային ֆիզիկա ամբիոն

Գիտական աստիճան
1977 թ. Պաշտպանել է թեկնածուական
1992 թ. Ֆ.մ.գ.դ.
2006 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Աշխատանքային փորձ
1999թ. Երեվանի ֆիզիկայի ին-տի Փորձարարական Ֆիզիկայի բաժանմունքի ղեկավար
1999 - 2002 թթ. Տնօրենի տեղակալ
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ-ի դասախոս
CERN-ում (Շվեյցարիա,1995) CMS-LHC համագործակցության ԵրՖԻ-ի խմբի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Փորձարարական մեթոդները միջուկային ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայում
էլեկտրոնների և ֆոտոնների փոխազդեցությունը միջուկների և նուկլոնների հետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փորձարարական ֆիզիկա, տարրական մասնիկների ֆիզիկա, միջուկային ֆիզիկա, բարձր էներգիայի ֆիզիկա, բեվեռացված թիրախների ստեղծման մեթոդներ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
024 մասնագիտատական խորհրդի նախագահ, ԵրՖԻ
Ալբերտ Սիրունյան