Ալեքսանդր Մանասյան
Կրթություն
1966 - 1970 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ փիլիսոփայության և իրավունքի սեկտորի ասպիրանտ,
1957 - 1961 թթ. Ադրբեջանի պետական մանկավարժական ինտիտուտ

Գիտական աստիճան
1971 թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն,
Թեման` «Գիտական գիտելիքի զարգացման պրոբլեմը», ԵՊՀ
1986 թ. Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն,
Թեման` «Գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության մեթոդաբանական սկզբունքները և գիտության միասնությունը», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1962 - 1965 թթ. Բաքվի «Կոմունիստ» հայերեն հանրապետական թերթի լրագրող
1971 – 1982 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող
1983 - 1986 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի դոցենտ
1987 թ-ից ՀՀԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի պրոֆեսոր
1992 - 2003 թթ. ՀՀԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի, փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ
2003 թ. ներկայումս Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Գոյաբանություն, Գիտական գիտելիքի զարգացման հիմնախնդիրը, Գիտության տրամաբանություն և մեթոդաբանություն, Բնագիտության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացաբանություն, Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն, Կոնֆլիկտաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1994 -ից .Հայկական փիլիսոփայական ակադեմիայի անդամ
2006 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Պարգևներ
2000 թ. «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալ, ԼՂՀ

alex@ysu.am
Ալեքսանդր Մանասյան