Ալիտա Դանագուլյան
Կրթություն
1953 – 1958 թթ. ԵՊՀ Ֆիզմաթ ֆակուլտետի ուսանող
1958 - 1961 թթ. ԵՊՀ միջուկային ֆիզիկայի ամբիանի ասպիրանտ (Մոսկվայի պետական համալսարան, Դուբնայի Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1964թ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու «Որոշ սֆերիկ և դեֆորմացված միջուկների տրոհման սխեմաներ», ԵՊՀ
1993թ. Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր «Ֆոտամիջուկային ռեակցիաների հետազոտությունը միջուկների 24≤A≤130 զանգվածային տիրույթում»

Աշխատանքային փորձ
1961 - 1964 թթ. Ավագ լաբորանտ, ասիստենտ, դոցենտ, ԵՊՀ
2002 - 2005 թթ. Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ
1993 թ-ից մինչ այժմ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Միջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ
Միջուկային և ռադիո քիմիա
Միջուկային ռեակցիաներ
Միջուկային մոդելներ
Տարրական մասնիկների ֆիզիկայի ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ֆիզիկա, միջուկային սպեկտրոսկոպիա, միջուկային ռեակցիաներ, միջուկի կառուցվածք

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2005 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ 0995
2004թ. ANSEF Grant N04 - PS - Cheminorg - 813- 91

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Աշխարհի իննովացիաների հիմնասրամի անդամ
«Կանայք ֆիզիկայում» կազմակերպության ղեկավարը Հայաստանում

Պարգևներ
2007թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
Ալիտա Դանագուլյան