Անահիտ Հարությունյան
Կրթություն
1988 – 1991 թթ. ասպիրանտ, ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Հայաստան
1983 – 1988 թթ. ուսանող, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1992 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա.«Ինտեգրալ օպերատորների մի դասի սահմանափակությունը բազմաշրջանում անալիտիկ ֆունցիաների անիզոտրոպ տարածություններում»
ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Հայաստան, մասնագիտություն` Ա.01.01 - մաթեմատիկական անալիզ

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից մ/այժմ Դոցենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
01.04.08 - 30.09.08 թթ. Գիտաշխատող, Քյոլնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
1992 – 2001 թթ.Ասիստենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառականմաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվողդասընթացներ
 • մաթեմատիկական անալիզ,
 • կոմպլեքս անալիզ,
 • ֆունցիոնալ անալիզ,
 • օտիմիզացիա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  - մի քանի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն,
  - ֆունկցիոնալ անալիզ,

  Մասնակցությունըդրամաշնորհների
  01.08.95 - 30.07.96 թթ.
  DAAD Պոտզդամի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.09.96 - 31.12.96 թթ.
  Մաքս-Պլանկ Ինստիտուտ, Պոտզդամի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.07.01 - 20.09.01 թթ.
  DAAD Պոտզդամի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  2001 - 2003 թթ.
  NFSAT CRDF Երևանի պետական համալսարան
  01.07.05 - 31.08.05 թթ.
  DAAD Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.02.06 - 30.04.06 թթ.
  DFG Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.07.07 - 31.03.08 թթ.
  Հեինրիխ-Հերց հիմնադրամ, Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.10.09 - 31.12.08 թթ.
  Հեինրիխ-Հերց հիմնադրամ, Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.11.09 - 31.12.09 թթ.
  DAAD Բեռլինի Հումբոլդ Համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ
  01.01.10 - 31.01.10 թթ., 01.10.11 - 30.10.11 թթ. 01.12.11 - 31.12.11 թթ.
  DFG Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  Հայկական մաթեմատիկական ընկերության անդամ

  anahit@ysu.am
 • Անահիտ Հարությունյան