Անահիտ Աթոյանց
Կրթություն
1985-1990 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն

Գիտական աստիճան
Կ.գ.թ., “Տրադեսկանցիան որպես միջավայրի գործոնների գենետիկական մոնիտորինգի տեստ-օբյեկտ Հայաստանում”, Գ.00.03. “Գենետիկա, մոլեկուլային կենսաբանություն” մասնագիտությամբ, Երևան, 1998.

Աշխատանքային փորձ
1990-ավագ լաբորանտ, անալիտիկ քիմիայի լաբորատորիա, Համամիութենական գիտահետազոտական հիգիենայի և թունաբանություն ինստիտուտ (VNIIGINTOKS)
1990- 1996, ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ-ի Կենսաբանական ֆակորլտետի բջջագենետիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
2001-կրտսեր գիտ.աշխատող նույն լաբորատորիայում
2001- առ այսօր, գիտ.աշխատող, ԵՊՀ, Ընդհանուր Կենսաբանության լաբորատորիա, բջջագենետիկայի ենթախումբ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բջջագենետիկա, էկոգենետիկա, բույսերի գենետիկա, բուսաբանություն, պալեոպալինոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
a.atoyants@rambler.ru
Անահիտ Աթոյանց