Անահիտ Մանուկյան
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1982 - 1985 թթ. ՀՀ ԳԱ Լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա` Ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ.
թեկնածուական աշխատանքի թեմա - «ժամանակակից հայ արձակի լեզվի և ոճի հարցերը», 1991 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոն
1991 թ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ոճագիտություն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (ոճագիտություն, խոսքի մշակույթի հիմունքներ) - բակալավրիատ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Անահիտ Մանուկյան