Անահիտ Սևիկյան
Կրթություն
1997 - 1998 թթ. Մասնագիտացում ինտերնատուրայում
1992 - 1997 թթ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան դեղագոր¬ծական ֆակուլտետ/դեղագետ

Գիտական աստիճան, կոչում
դեղագործական գիտությունների թեկնածու

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դեղագործության կառավարում

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագործության կառավարում և էկոնոմիկա

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոնի դասախոս
2011 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Դեղագործության կառավարման ամբիոնի դասախոս
1999 - 2011 թթ. ՀՀ Առողջապահության նախարարության Առողջապա¬հու¬թյան Ազգային Ինստիտուտի Դեղերի տեխնոլոգիայի դասընթացով դեղագիտության ամբիոնի ասիստենտ
1998 - 1999 թթ. Դեղագետ “ԱՍՏ” դեղատնում

Համակարգչային հմտություններ
Word, Excel, PowerPoint, Internet, SPSS,

Լեզուներ
Հայերեն` մայրենի լեզու, ռուսերեն
Անահիտ Սևիկյան