Անահիտ Վասիլյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան (1984)

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկնածու (1993) Escherichia coli-ի անաերոբ աճեցված trk մուտանտների ԱԵՖ-ազային ակտիվությունը։ Երևան. ԵՊՀ
Դոցենտ, կենսաբանություն մասնագիտությամբ (2005) Երևան. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
09/1998 - 12/1998 Չիկագոյի համալսարանի Մոլեկուլային Գենետիկայի և բջջի կենսաբանության ամբիոնի հետազոտող. Չիկագո. ԱՄՆ
12/1995 - 03/1996 Չիկագոյի համալսարանի Մոլեկուլային Գենետիկայի և բջջի կենսաբանության ամբիոնի հետազոտող. Չիկագո. ԱՄՆ
01/1992 - 08/1992 Չիկագոյի համալսարանի Մոլեկուլային Գենետիկայի և բջջի կենսաբանության ամբիոնի հետազոտող. Չիկագո. ԱՄՆ

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոլոգիա և բնության պահպանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր էկոլոգիա, կենսաքիմիա, մանրէների էկոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1998 թ. Մարդու ուսումնասիրման ծրագրի միջազգային կազմակերպության դրամաշնորհ (no. SF-0032/1997-M), Ֆրանսիա
1996 թ. 7-րդ Միջազգային կենսաթերմոդինամիկայի ժողովի կազմկոմիտեյի դրամաշնորհ, Բելգիա
1995 – 1996 թթ. Մարդու ուսումնասիրման ծրագրի միջազգային կազմակերպության դրամաշնորհ (no. 326/94) Ֆրանսիա
2003 - 2009 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի հետազոտական ծրագրեր Ռուսաստան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
09/1994 - 09/1995 թթ. 4-րդ Îանանց Ñամաշխարհային գիտաժողովի զեկույցի պատրաստման ազգային կոմիտեի պատասխանատու քարտուղար, ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
1996 թ–ից մինչ այժմ Համալսարանական կրթությամբ կանանց հայկական ասոցիացիա
Անահիտ Վասիլյան