Անի Ավետիսյան
Կրթություն
2011 թ. հայցորդ, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2006 - 2008 թթ. մագիստրատուրա, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2006 թթ. բակալավրիատ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա (լաբորատոր աշխատանք)` ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ – պորֆիրին փոխազդեցություն, հալման օպտիկական ուսումնասիրություն, Շրջանային Դիքրոիզմ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Ասպիրանտների եւ երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2013»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

aavetisyan@ysu.am
Անի Ավետիսյան