Անի Ալավերդյան
Կրթական կենսագրություն
1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2003 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
2017 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Տարօրինակ աստղերի դիտողական դրսևորումները» թեմայով

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոն, դասախոս
2016 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
2005 թ. - մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Մեխանիկա (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.),Ռադիոֆիզիկական խնդիրների լուծում համակարգչով (Բ.), համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում (Բ.)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարօրինակ ջերմ քվարկային աստղերի հավասարակշռության և կայունության հարցերը, Տարօրինակ թզուկներ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, անգլերեն(միջին մակարդակ), ռուսերեն(ազատ)

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Visual C++, Matlab, MathCad

anialaverdyan@ysu.am
Անի Ալավերդյան