Անի Արսենյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանոգերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2003 - Ասպիրանտուրա
2001-2003 Մագիստրոսի աստիճան
1997-2001 Բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2004 - ԵՊՀ ռգբ ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն /դասախոս/

Lեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն
Անի Արսենյան