Անի Գևորգյան
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Կլաստոգեն գործոնով մարդու բջիջներում in vitro պայմաններում ինդուկցված քրոմոսոմային խաթարումների մոդիֆիկացիան», Գ.00.03 «Գենետիկա և մոլեկուլային կենսաբանություն» մասնագիտությամբ, Երևան, 1998 թ.

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի Կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Բջջի կենսաբանություն», «Բժշկական գենետիկա», «Մուտագենեզի սկզբունքները», «Դասավանդման մեթոդիկա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բժշկական գենետիկա, մուտագենեզ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC «Investigation of New Type of Water-soluble Natural Biology Active Melanin Development of the Technology for Biosyntesis Extraction and Purification Study of the Chemical Structure Physiological Activity»

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
Անի Գևորգյան