Անի Կոջոյան
Կրթություն
2011 - 2012 թթ. մագիստրատուրա – Օքսֆորդի համալսարան, Անգլերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, Անգլիական գրականության բաժին (գիտական ղեկավար` դոկտոր, պրոֆեսոր Դիանա Փրքիս) /www.ox.ac.uk/:
2010 - 2014 թթ. ասպիրանտուրա – Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, (գիտական ղեկավար` բ.գ.դ. դոցենտ Ալվարդ Ջիվանյան) /www.ysu.am/:
2008 - 2010 թթ. մագիստրատուրա – ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին (գիտական ղեկավար` բ.գ.թ. դոցենտ Նվարդ Երնջակյան) /www.ysu.am/:
2004 - 2008 թթ. բակալավրիատ – ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, (Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ. դոցենտ Գայանե Գիրունյան) /www.ysu.am/:

Մասնագիտական գործունեություն և դասավանդման փորձ
2012 թ. առ այսօր - անգլերենի դասախոս – ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն /www.ysu.am/:
2013 թ. (օգոստոս) - 2013 թ. (դեկտեմբեր) – գիտահետազոտող, սոցիալական տրանսֆորմացիայի դպրոց՝ կանանց և գենդերային ուսումնասիրության բաժին, Արիզոնայի պետական համալսարան /https://sst.clas.asu.edu/:
2012 - 2013 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, գերմանական լեզուների ամբիոն /http://www.armspu.am/:
2009 թ. առ այսօր - Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի Կրթական ծրագրերի բաժնում միջազգային քննությունների վերահսկող խմբի անդամ և պատասխանատու /http://www.britishcouncil.am/en/:
2009 - 2012 թթ. ամբիոնի աշխատակից - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն N2 ամբիոն /www.ysu.am/:
2009 - 2011 թթ. անգլերենի դասախոս - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն N2 ամբիոն /www.ysu.am/:

Հետազոտություն
2013 թ. (դեկտեմբեր) - 2014 թ. (հունիս) - «Կնոջ կերպարը և ուժի-բռնության խոսքային և ոչ-խոսքային դրսևորումներն ու պատկերումը հայկական սերիալներում» (Աննա Գևորգյանի /ԵՊՀ Քաղաքակրթության և մշակութաբանության ուսումնասիրության կենտրոնի հետազոտող/ հետ համատեղ):

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Հանրալեզվաբանություն, գենդերային ուսումնասիրություններ, տեքստի մեկնաբանություն, կիրառական լեզվաբանություն, կրթության կառավարում, ոճագիտություն, վաղ ժամանակակից անգլիական դրամա, լեզվա-բանագիտություն:

Անդամակցություն և համագործակցություն
2011 թ. առ այսօր Օքսֆորդի համալսարանի հայ ուսանողների միության անդամ:
2011 թ. առ այսօր Օքսֆորդի համալսարանի ուսանողական և շրջանավարտների միության անդամ:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ:
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության շրջանակում գործող Անգլերենի Ակումբի (“English Discussion Club”) հիմնադիր-պատասխանատու և համակարգող:

Կրթաթոշակներ, գիտաթոշակներ և մրցանակներ
2013 - 2014 թթ. Գենդերային հարցերի և կանանց ուսումնասիրության գիտաթոշակ, USAID և HED:
2014 թ., 2013 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցման ծրագրի դրամաշնորհ:
2011 - 2012 թթ. «Րաֆֆի Մանուկյան» Օքսֆորդի համալսարանի կրթաթոշակ:
2011 թ. Առէկսիմբանկ «Ուսանող 2011» կրթաթոշակ:
2009 թ. Երևանի պետական համալսարանի «Լավագույն ուսանող - 2009» մրցանակաբաշխության հաղթող (պատվոգիր և հուշամեդալ):
2009 թ. ESU (Անգլախոսնորի միություն):

Միջազգային գիտաժողովներ
Հայաստանի Հանրապետություն, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն (գերազանց), թուրքերեն (խոսակցական):


Անի Կոջոյան