Անի Մկրտչյան
Կրթություն
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետ, Դեղագիտություն-մագիստրատուրա
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Դեղագործական քիմիա

Գիտական աստիճան, կոչում
Դասախոս

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
ՀՀ տարածաշրջանում աճող բույսերում պարունակվող կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի որակական և քանակական հետազոտություն:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղաբանության հիմունքներ, Մանրէաբանություն (իմունոլոգիա, վիրուսոլոգիա)

Աշխատանքային փորձ
2014 - 2016 թթ. Գեդեոն Ռիխտեր ՀՁ ՍՊԸ

Դրամաշնորհներ
2015 - 2017 թթ. 15T-1F241
«Pseudomonas aeruginosa և Klebsiella pneumoniae շտամների հակաբիոտիկ կայունության հայթհայթման ուղիների մշակում»

Համակարգչային հմտություններ
MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint),
ChemDraw, AutoDock

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

ani.mkrtchyan@ysu.am
Անի Մկրտչյան