Անի Մուրադյան
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ. ՙՀայերենի գործուն ածանցները ըստ ժամանակակից մամուլի՚ 2005 թ., ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ. մինչ այժմ ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն
1999 - 2003 թթ. ԵրՃՇՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարապերություններ ֆակուլտետ, նախապատրաստական դասընթացների բաժին
1993 - 1994 թթ. Բյուրեղավանի երեկոյան միջն. դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու (բակալավրատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Անի Մուրադյան