Անի Սարգսյան
Կրթություն, գիտականաստիճաններ և կոչումներ
2015 թ.բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական թեմա - «16-րդ դարի օսմանյան պոեզիայի զարգացման առանձնահատկությունները Բաքիի դիվանում» (արտասահմանյան գրականություն), Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի հայցորդ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ արևելագիտությանֆակուլտետիթուրքագիտությանմագիստրատուրա
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բակալավրիատ

Մասնագիտականգործունեություն
2015 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2015 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի Մատենադարանի արաբատառ ձեռագրերի ուսումնասիրության և նկարագրության բաժնի ավագ գիտաշխատող
2010 թ.-ից մինչայժմ ԵՊՀ Հայագտության հետազոտությունների ինստիտուտի հայ –օսմանական առնչությունների բաժնի գիտաշխատող
2010 - 2015 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2003 - 2010 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Թուրքմենիա

Օտարլեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, օսմաներեն
Անի Սարգսյան