Աննա Ամիրյան
Կրթություն
2011 թ-ից Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգերեն լեզվի բաժին, մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգերեն լեզվի բաժին, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Գիտաժողովների մասնակցություն
2009թ-ին «Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ» խորագրով երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)
Աննա Ամիրյան