Աննա Ավակիմյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1996 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանաերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ
1997 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1998 թ-ին Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդները Հայաստանի բուհերում
15.10.1999 - 01.03.2000 թթ. վերապատրաստում Գերմանիայում, ք.Մաննհայմ, Լեզվի ինստիտուտ, ԳԱՓԾ
2001 - 2003 թթ. վերապատրաստման դասընթացներ ք.Երևան, Գյոթե Ինստիտուտ

Օտար լեզուներ
ռւսերեն, գերմաներեն, անգլերեն
Աննա Ավակիմյան