Աննա Դավթյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր:
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն
Աննա Դավթյան