Աննա Գրիգորյան
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2004 թ-ից մինչ այժմ ՝ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով
Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2010 թթ. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմաների գիտաշխատող:
2011 - 2013 թթ. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմայի գիտաշխատող

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (լավ), Ֆրանսերեն (բառարանով)
Աննա Գրիգորյան