Աննա Քոթանջյան
Կրթություն
1984–1989, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2002, թեկնածուական – «Լիցքավորված մասնիկի ճառագայթումը գլանային համաչափությամբ անհամասեռ շերտավոր միջավայրերում», ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ (Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
1992 –1996, ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ
1995 –2009, կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ
2010-2013, գիտաշխատող, ԵՊՀ
2013-այժմ, ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրավիտացիայի տեսություններ, կոսմոլոգիա,
Դաշտի քվանտային տեսությունը արտաքին ազդակների առկայությամբ,
Բարձր էներգիայի էլեկտրամագնիսական պրոցեսները անհամասեռ միջավայրերում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1996 - 2000 ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ 96-855
1998 - 2000 ISTC շնորհ A100
2000 - 2009 ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության շնորհներ 0887, 1361, 119

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

anna.kotanjyan@ysu.am
Աննա Քոթանջյան