Աննա Մաքսուդյան
Կրթություն
2011 թ. դոցենտի կոչում
2009 թ. Տնտեսագիտության թեկնածու
2004 թ. Արիզոնայի Պետական Համալսարան, Հանրային Կառավարման Դպրոց. հանրային կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում
2004 թ. Արիզոնայի Պետական Համալսարան, Խորացված Կրթության.Գերազանց դասավանդելու դասընթաց
1999 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան
1995 - 1999 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու
19.10.2009, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական գործունեություն
2019 - 2020 թթ․ «Գործք» ուսումնական կենտրոն, ՄՌԿ թրեյներ
2017 թ․-ից մինչ այսօր – ԵՊՀ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար
2017 թ․-ից մինչ այսօր – ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիա, ՄՌԿ դասախոս
2015 - 2017 թթ․ Բրիտանական Բիզնես Դպրոց, ՄՌԿ դասախոս
2014 թ-ից մինչ այսօր – Հայաստանի Ակադեմիա, ՄՌԿ դասախոս
2013 - 2014 թթ․ ԵՊՀ հեռաուսուցման լաբորատորիա, ՄՌԿ դասախոս
2012 թ. Քաղ. ծառայողների վերապատրաստման կենտրոն, ՄՌԿ թրեյներ
2009 թ-ից մինչ այսօր - ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դոցենտ
2009 - 2011 թթ․ ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
2001 - 2009 թթ․ ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դասախոս

Դասընթացներ
Նյութական և մարդկային ռեսուրսների կառավարում (ասպիրանտուրա)
Կազմակերպական վարք (մագիստրատուրա)
Հավաքագրում (մագիստրատուրա)
Անձի սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2021 թ․ Տեխնիկական հավաքագրում, մասնակցության վկայական, Մեթթալ, Հայաստան, 2021 թ. փետրվար
2021 թ․ Թվային մարքեթինգ՝ Սոցիալ մեդիա մարքեթինգ, Հմտություն, Հայաստան, 2021 թ. հունվար
2020 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, Հայաստան, 09.08.2020 թ․
2020 թ․ Միջազգային առաջնորդություն և կազմակերպական վարք, առցանց դասընթաց, 2020 թ․հուլիս
2019 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, Հայաստան, 08.11.2019 թ․
2018 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, Հայաստան, 07.09.2018 թ․
2017 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, Հայաստան, 06.10.2017 թ․
2017 թ․ Կրթական կազմակերպության խթանումը մարդկանց միջոցով, ՄՌԿ-ն կրթության ոլորտում, ՀԱՀ, Հայաստան, 2017 թ․ մայիս
2016 թ․ Տարածաշրջանային ՄՌԿ գիտաժողով, մասնակցության վկայալան, Հայաստան, 05.11. 2016 թ․,
2016 թ․ «Սոցիոլոգիայի տեսական նախադրյալները և գործնական հնարավորությունները» հայ-ռուսական գիտաժողով, Հայաստան 2016 թ․ ապրիլ
2014 թ․ Մարքեթինգ 3.0 Մենեջերների ֆորում պրոֆեսոր Ֆիլիպ Կոտլերի կողմից, Հայաստան 2014 թ. նոյեմբեր

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, SPSS
Աննա Մաքսուդյան