Աննա Մաքսուդյան
Կրթություն
2011 թ. դոցենտի կոչում
2009 թ. Տնտեսագիտության թեկնածու
2004 թ. Արիզոնայի Պետական Համալսարան, Հանրային Կառավարման Դպրոց. հանրային կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում
2004 թ. Արիզոնայի Պետական Համալսարան, Խորացված Կրթության.Գերազանց դասավանդելու դասընթաց
1999 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան
1995 - 1999 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու
19.10.2009, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչ այսօր Բրիտանական Բիզնես Դպրոց, մարդկային ռեսուրսների կառավարման դասախոս
2014 թ-ից մինչ այսօր Հայաստանի Արդարադատության Ակադեմիա, մարդկային ռեսուրսների կառավարման դասախոս
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ հեռաուսուցման լաբորատորիա, մարդկային ռեսուրսներ կառավարման դասախոս
2012 թ. Քաղ. ծառայողների վերապատրաստման կենտրոն, մարդկային ռեսուրսների կառավարման թրեյներ
2009 թ-ից մինչ այսօր - ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դոցենտ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
2001 - 2009 թթ. ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Նյութական և մարդկային ռեսուրսների կառավարում (ասպիրանտուրա)
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (մագիստրատուրա)
Հանրային քաղաքականության հիմունքներ (մագիստրատուրա)
Հանրային քաղաքականության տեսություններ (մագիստրատուրա)
Կազմակերպական վարք (մագիստրատուրա)
Ոչ պետական հատվածի լիդերություն և մարդկային ռեսուրսների կառավարում (մագիստրատուրա)
Անձի սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)
Կազմակերպական կառավարում (բակալավրիատ)
Սոցիալական տեսություններ (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Կազմակերպական կառավարում
Կարիերայի կառավարում

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ)
Աննա Մաքսուդյան