Աննա Մկրտչյան
Կրթություն
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Դեղագործական քիմիայի բաժին, դեղաբան-քիմիկոսի, պրովիզորի որակավորում
2008 - 2011 թթ. ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ (նախկին` «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ») ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու – «CoIII իոնի լիցքավորված քիրալային օկտաէդրիկ կոմպլեքսներն՝ որպես նոր տեսակի կենսամիմետիկ կատալիզատորներ, կարևոր ֆարմակոֆոր միացությունների ասիմետրիկ սինթեզի համար», 2012 թ., ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ

Աշխատանքային գործունեություն
2017 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտական և ներդրումային հարցերի գծով փոխտնօրեն
2014 թ-ից մինչ օրս՝ Երևանի պետական համալսարան, (ԵՊՀ) Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտաշխատող
2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի, ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի (նախկինում դեղագիտության ամբիոնի) ասիստենտ
2014 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզի լաբորատորիայի վարիչ
2014 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի գիտաշխատող
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ-ի քիմիայի ֆակուլտետի (ներկայումս դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի) կրտսեր գիտաշխատող
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ- ի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ( ներկայումս ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն) լաբորանտ
2008 - 2013 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի (նախկինում«Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ ) կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բնական միացությունների քիմիա, Քիրալային դեղապտրաստուկներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ասիմետրիկ կատալիզ, ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ և կենսաբանորեն ակտիվ միացություների սինթեզ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC # A-1677 (2009-2012),
RFFI #11-02-90903 (2011թ.)
ECSP-10-02_GRSP (2011թ.)
YSSP-13-33 (2013-2014 թթ.)
13RF-054 (2013-2015 թթ.)
13-1D051 (2013-2015 թթ.)
IZ73Z0_152360/1 Swiss National Science Foundation(SNSF) (2014-2016 թթ.)
15RF-035 (2015-2017թթ.)
15T-1D260 (2015-2017թթ.)
ՄԳՏԿ # A-22-89, 01․08․2017-01․08․2020

Անդամակցություն
ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտխորհուրդի անդամ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիայի» ԳԱԿ-ի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդի նախագահ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիայի» ԳԱԿ-ի գիտխորհուրդի անդամ
«Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
«Երիտասարդ քիմիկոսների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

Պարգևներ
Երիտասարդ գիտնականներին գիտական սարքերի և/կամ նյութերի ձեռքբերման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրում, 2014թ.
Պետական մրցանակ Ճշգրիտ և բնական գիտությունների բնագավառում «Նոր սերնդի ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների արդյունավետ փոքրածավալ արտադրական տեխնոլոգիա» աշխատանքի համար, 2015թ.
2007 Երևանի պետական համալսարանի «Լավագույն ուսանողի» կոչում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

anna_mkrtchyan@ysu.am
Աննա Մկրտչյան