Աննա Նեբիշ
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կ.գ.թ. «Խաղողի տարբեր ծագում ունեցող սորտերի վերարտադրողական համակարգի համեմատական ուսումնասիրություն», Գ.00.05 «Բուսաբանություն» և Գ.00.15 «Գենետիկա» մասնագիտություններով, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ, Երևան, 2007

Աշխատանքային փորձ
1996 - 1999 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության գ/հ լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության գ/հ լաբորատորիա,
կրտսեր գիտ. աշխատող
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
2010 թ-ից առ այսօր դասախոս (ժամավճար)
2012 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ, «Կենսաբանություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Գենետիկա, Բջջի կենսաբանություն, Բջջագենետիկա, Գենետիկական թունաբանություն, Ֆարմակոգենետիկա, Կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի բջջասաղմնաբանական և մոլեկուլային վերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Cost Action FA1003 (2011 - 2014)
DAAD (2013)
ANSEF (2015)
COST FA1303 (2016 - 2017)
COST FA1306 (2016 - 2018)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն
Աննա Նեբիշ